Малки обществени поръчки

МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

1. Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас;2. Доставка на аранжировки от отрязан цвят, зеленина, спомагателни материали и на трайна декоративна растителност предназначени за разполагане в кабинети и зали;

прочетете повече

МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

"Избор на изпълнител за осигуряване на транспорт за четирима пътници, 67 бр. картини и 5 бр. пластики във връзка с участие в изложба в град Анкара, Република Турция от 17.01.2011 до 31.01.2011 г. по маршрут от гр. Бургас, Република България до гр. Анкара, Република Турция и обратно до гр. Бургас".

прочетете повече

МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Избор на изпълнител за "1. Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас.2. Доставка на аранжировки от отрязан цвят, зеленина, спомагателни материали и на трайна декоративна растителност предназначени за разполагане в кабинети и зали".  * Отварянето на офертите подадени по настоящата обществена поръчка ще се извърши…

прочетете повече