Малки обществени поръчки

Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект

Изх. № 91-00-191/15.06.2011г. ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ П О К А Н А На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, Ви каня в срок до 14 часа на 17 юни 2011 г. , да предоставите ценова оферта за изпълнение на следната услуга: "Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, по смисъла на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, за обект Втора категория, за проект №58-131-165-165 "Интегриран…

прочетете повече