Проектиране и строителство

Принудително доразбиване, изнасяне и почистване на строителни отпадъци от 27 броя незаконни строежа,премахнати от ДНСК,в м.“Ченегене скеле“,по приложения списък

изх.№ 70-00-144/17.09.2011год. П О К А Н А На основание чл. 2-a, ал. 1, от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки, Ви уведомяваме, че Община Бургас, Ви кани да подадете оферта за обществена поръчка с предмет:   Принудително доразбиване, изнасяне и почистване на строителни отпадъци от 27 броя незаконни строежа,премахнати от ДНСК,в м."Ченегене скеле",по приложения списък: Офертата да бъде придружена от документи за…

прочетете повече