Информационно обслужване и технологии

Покана за избор на изпълнител за абонаментна поддръжка на лицензи за VMWare

70-00-177/1/05.12.11 ПОКАНА Във връзка с покана наш № 70-00-177/14.11.11 за избор на изпълнител за за "Aбонаментна поддръжка на лицензи за софтуер за виртуализация VMWare за Община Бургас" както следва: Basic Support Coverage VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor -  4 бр. Basic Support Coverage VMware vCenter Server 5 Standard for vSphere (Includes Orchestrator and Linked Mode) - 1 бр. Ви уведомяваме, че поради липса на постъпили оферти в указания срок - 28.11.2011 г., крайният срок за подаване на оферти се удължава…

прочетете повече

Покана за избор на изпълнител за обновяване на антивирусен софтуер

70-00-157/26.10.11   ПОКАНА   Уведомяваме Ви, че Община Бургас на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки Ви кани да представите оферта за  поддръжка (обновяване на антивирусни дефиниции) за срок от 12 (дванадесет) месеца на следния антивирусен софтуер: 200 бр. лицензи за SYMC Protection Suite Enterprise Edition 3.0 per user bndl comp ug lic basic 12 months gov band A 200 бр. лицензи за SYMC Endpoint Protection 11.0 bndl comp ug lic gov band a basic 12 months…

прочетете повече

Покана за доставка на компютри и периферна техника

70-00-98/08.07.11    ПОКАНА На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки Ви уведомяваме, че Община Бургас Ви кани да подадете оферта за доставка на компютри и периферна техника по техническо задание, дадено в приложение. Офертата за участие се подава лично от участника или от негов упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно в запечатан непрозрачен плик с ненарушена…

прочетете повече

Избор на изпълнител за доставка на компютри, периферна техника и компоненти

70-00-28/16.03.11   ПОКАНА   На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки, Ви уведомяваме, че Община Бургас, Ви кани да подадете оферта за доставка на компютри, периферна техника и компоненти по техническо задание, дадено в приложение. Офертата за участие се подава лично от участника или от негов упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно в запечатан непрозрачен…

прочетете повече

Избор на изпълнител за доставка на сървърно оборудване за Община Бургас

70-O-13/10.03.11   ПОКАНА На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки, Ви уведомяваме, че Община Бургас, Ви кани да подадете оферта за провеждане на процедура за избор на доставчик по не по-малко от три оферти с предмет: "Избор на изпълнител за доставка на сървърно оборудване за Община Бургас" съгласно приложено техническо задание. Офертата за участие се подава лично от участника…

прочетете повече

Покана за изграждане на комуникационни системи и доставка на оборудване

70-00-192/23.11.10       ПОКАНА     Уведомяваме Ви, че Община Бургас на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Ви кани да представите оферта за доставка на оборудване и изграждане на комуникационни системи съгласно приложено техническо задание. Начин на плащане: по банков път, след изпълнение на доставката. Оферта за участие можете да подадете лично или от името на Ваш…

прочетете повече

Покана за доставка на антивирусен софтуер

70-00-184/09.11.10    ПОКАНА Уведомяваме Ви, че Община Бургас на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Ви кани да представите оферта за доставка на антивирусен софтуер съгласно приложено техническо задание.             Срок за доставка: до 15 работни дни. Начин на плащане: по банков път, след изпълнение на доставката. Оферта за участие можете да подадете…

прочетете повече

Покана за оферти за доставка на софтуер за електронно архивиране

91-00-484/2/26.11.10    ПОКАНА   Уведомяваме Ви, че Община Бургас на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Ви кани да представите оферта за доставка на софтуер за електронно архивиране съгласно приложено техническо задание.             Срок за доставка: до 20 работни дни. Начин на плащане: по банков път, след изпълнение на доставката. Оферта за участие…

прочетете повече