Видео програма

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 14 юни 2013 г. (петък) от 10.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас Костадин Марков, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет:

"Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на обект: "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище "Сарафово" в кв.63, УПИ II-1234, 1235, 1236, 1238, 1239, 1241, 1242, 1245, 1246, 1247 "за рибарско пристанище", по плана на кв. "Сарафово", гр. Бургас, община Бургас, обл. Бургас, по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013г.), приоритетна ос 3, мярка 3.3 "Инвестиции…

прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на семинар на тема "Енергийна ефективност по програма на Reecl" на 25.01.2012 г. (сряда) от 13.00 часа

Онлайн излъчване на семинар, чийто съорганизатор е Община Бургас. Темата на семинара е "Енергийна ефективност по програмата Reecl". В него участват представители на "Асоциация на домоуправителите", на програмата "Reecl", на Община Бургас, на банковия сектор, както и домоуправители от Бургас.

прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 27.09.2011 г. (вторник) от 09.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за малка обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 27 септември 2011 г.  (вторник) от 09.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за малка обществена поръчка с предмет: "Премахване на 14 броя павилиона и постройки."

прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 19.09.2011 г. (понеделник) от 15.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за малка обществена поръчка

    Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 19 септември 2011 г.  (понеделник) от 15.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас Йорданка Ананиева, ще отваря оферти на участниците в малка обществена поръчка с предмет: "Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас. Доставка на аранжировки…

прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 28.06.2011 г. (вторник) от 09.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за малка обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 28 юни 2011 г.  (вторник) от 09.00 часа,  комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас инж.Костадин Марков, ще отваря ценови оферти на участниците в малка обществена поръчка с предмет: "Премахване на 16 павилиона и постройки"

прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 31.05.2011 г. (вторник) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 31 май 2011 г.  (вторник) от 14.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас Красимир Стойчев, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Доставка на автобуси за масов градски транспорт, разделена на две обособени позиции: Обособена позиция I - Дизелови съчленени (18 м) автобуси за масов градски транспорт и Обособена…

прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 05.05.2011 г. (четвъртък) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 05 май 2011 г.  (четвъртък) от 11.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас Красимир Стойчев, ще отваря ценови оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на електронно информационна система на плувен басейн комплекс "Флора", което включва доставка и монтаж на: 1.1. Тренировъчен часовник за басейн 1.2. Информационно…

прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 29.04.2011 г. (петък) от 16.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 29 април 2011 г.  (петък) от 16.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас Йорданка Ананиева, ще отваря ценови оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност по Лотове, както следва: ЛОТ 1: ОДЗ №9 "Делфин"; ЛОТ 2: ОДЗ №10 "Славейче"; ЛОТ 3: ЦДГ №10 "Слънце"…

прочетете повече