Видео програма

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 05.10.2010 г. (вторник) от 14.00 часа:

Комисия назначена със заповед на Зам.кмет Костадин Марков при Община Бургас, отваря ценовите оферти на допуснатите участници за обществена поръчка с предмет: "Проектиране на Зона за спорт с плувен басейн в УПИ ІІ, кв. 13, по плана на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас и изграждане и пускане в експлоатация на І етап- Зона плувен басейн"   Документация За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка,…

прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 05.10.2010 г. (вторник) от 09.30 часа:

Комисия назначена със заповед на Зам.кмет при Община Бургас - Атанаска Николова, отваря оферти на допуснатите участници за обществена поръчка с предмет "Разработване на интегриран проект за управление на питейни и отпадни води - с.Рудник и м.с. Черно море, община Бургас, област Бургас". Документация за участие   За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата…

прочетете повече

01.10.2010 г. (петък) от 14.00 часа:

ВИДЕОИЗЛЪЧВАНЕ ОТ ЗАЛАТА НА ОБЩИНА БУРГАС Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Направа на топлоизолация на сградата на ОУ "Христо Ботев" - кв. Ветрен, гр. Бургас". 2010г.   Файлове и ресурси Документация ксс   За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:…

прочетете повече

Отваряне на ценови оферти за малка обществена поръчка:

Премахване на 23 /двадесет и три/ павилиона и постройки ЗАПОВЕД ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ПОКАНА Дата от 2010-09-30 09:00:00 до 2010-09-30 10:00:00

прочетете повече

Заседание на комисия, назначена със заповед на зам-кмета на Община Бургас д-р Лорис Мануелян, за разглеждане и оценяване на получени оферти за обект:

Текущ ремонт на Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови", по проект "Красива България", мярка 0-02 "Спешно подпомагане на социални домове.

прочетете повече

Комисия назначена със заповед на зам.-кмета Йорданка Бенова-Ананиева на Община Бургас, отваря офертите на допуснатите участници за обществена поръчка с предмет:

1. Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас. 2. Доставка на аранжировки от отрязан цвят, зеленина, спомагателни материали и на трайна декоративна растителност предназначени за разполагане в кабинети и зали.  

прочетете повече

Комисия назначена със заповед на Зам.-кмет Йорданка Бенова-Ананиева при Община Бургас, отваря ценовите оферти на допуснатите участници за обществена поръчка с предмет:

"Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас"

прочетете повече

Комисия назначена със заповед на зам.-кмета Йорданка Бенова-Ананиева при Община Бургас, отваря офертите на подалите участници за обществена поръчка с предмет:

"Направа на топлоизолация на ОУ "Христо Ботев" - кв.Ветрен, гр.Бургас"

прочетете повече