Видео програма

Заседание на комисия, назначена със заповед на зам.-кмета на Община Бургас д-р Лорис Мануелян, за разглеждане ни оценяване на получени оферти за обект:

"Текущ ремонт на Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови", по Проект "Красива България", мярка 02-02 "Спешно подпомагане на социални домове""

прочетете повече

Комисия назначена със заповед на заместник кмет при Община Бургас, отваря офертите, подадени за участие в обществена поръчка с предмет:

1. Аранжировка и доставка на букети, венци, кошници с отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали за протоколни нужди на Община Бургас. 2. Доставка на аранжировки от отрязан цвят, зеленина, спомагателни материали на трайна декоративна растителност предназначени за разполагане в кабинети и зали.

прочетете повече

Отваряне на ценови оферти за малка обществена поръчка с предмет:

"Почистване и изнасяне на строителни отпадъци от принудително премахнати незаконни строежи, м."Ченгене скеле"

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

"Основен ремонт и саниране на сградата на Детска ясла №5, к-с "Лазур" до бл.24, град Бургас" - отваряне на ценовите оферти на участниците в процедурата

прочетете повече

Комисия назначена със заповед на заместник кмет при Община Бургас, отваря оферти на участници в обществена поръчка с предмет:

"Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас"

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

"Доставка на хранителни продукти, хигиенни, санитарни материали, консумативи и дезинфектанти за нуждите на Постоянни детски ясли, Детска кухня и Домашен социален патронаж на територията на Община Бургас по обособени позиции: № 1. Месо, риба, месни и рибни продукти. № 2. Мляко и млечни продукти. № 3. Плодове и зеленчуци. № 4. Консерви-плодови и зеленчукови. № 5. Други хранителни продукти. № 6. Хляб и хлебни изделия.…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

"Изпълнение на ремонтни работи на съществуваща спортна зала в комплекс "Зорница", гр. Бургас, включващи подмяна на стара амортизирана фасадна дограма с нова от РVC профил"

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

"Доставка на оборудване за Младежки Културен Център, Културен Център "Морско Казино" и Сцена на открито "Охлюва" с четири обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Доставка и монтаж на асансьори за Културен център "Морско Казино"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Доставка и монтаж на техника за видеонаблюдение, сигнално - охранителна техника , пожароизвестителна техника и уреди за наблюдение на Черно море за обекти: Културен…

прочетете повече