Видео програма

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 27.04.2011 г. (сряда) от 9.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 27 април 2011 г.  (сряда) от 9.00 часа, комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас инж.Костадин Марков, отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Реконструкция, благоустрояване и паркоустрояване на детска площадка кв.Сарафово между ул."Ангел Димитров", ул."Комсомолска", ул."Драва", УПИ I, кв.47, идентификатор на кадастрална карта №820.566…

прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 19.04.2011 г. (вторник) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 19 април 2011 г.  (вторник) от 11.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас Йорданка Ананиева, ще отваря оферти на участниците в малка обществена поръчка с предмет: "Предпечатна подготовка, отпечатване и доставка на списание "МОРЕ" през 2011 година."

прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 15.04.2011 г. (петък) от 10.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 15 април 2011 г.  (петък) от 10.00 часа, комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас инж.Костадин Марков, отваря ценови оферти на участниците за обществена поръчка с предмет: "Транспортен подход към бл.7 и 7А, ж.к. Славейков, гр.Бургас в участъка от о.т. 1403 -400-1390 и кръстовището при о.т. 1400"

прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 04.04.2011 г. (понеделник) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 4 април 2011 г.  (понеделник) от 14.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас инж.Костадин Марков, ще отваря ценови оферти на участниците за обществена поръчка с предмет: "Упражнение на независим строителен надзор в проектирането и строителството за обект: Извършване на рехабилитация и водоснабдителни и канализационни мрежи в…

прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 29.03.2011 г. (вторник) от 9.30 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 29 март 2011 г.  (вторник) от 9.30 часа, комисия назначена със заповед на заместник кмет на Община Бургас инж.Костадин Марков, отваря ценови оферти на участниците за обществена поръчка с предмет: "Премахване на 18 павилиона и постройки"

прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 22.03.2011 г. (вторник) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 22 март 2011 г.  (вторник) от 11.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет Йорданка Ананиева на Община Бургас, ще отваря ценови оферти на участниците за обществена поръчка с предмет: "Проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност по Лотове, както следва: ЛОТ 1: ОДЗ №9 "Делфин"; ЛОТ 2: ОДЗ №10 "Славейче"; ЛОТ 3: ЦДГ №10 "Слънце"…

прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас

Във връзка с отварянето на оферти на малка обществена поръчка с предмет: "Паркоустройство и благоустройство на детска площадка в Приморски парк, северно от улица Зора, ЕТАП 2 - оборудване на игрална зона за деца 0-3г. "

прочетете повече

ПРИКЛЮЧИ: Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11.03.2011 г. (петък) от 14.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11 март 2011 г.  (петък) от 14.00 часа, комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, отваря оферти на участниците за обществена поръчка с предмет: "Проектиране и изпълнение на подход към подземен паркинг "Опера" от ул."Климент Охридски", кв.168, ЦГЧ, гр.Бургас".     За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка,…

прочетете повече