Малки обществени поръчки

"Вътрешно преустройство, ремонт и осигуряване на достъпна среда в съществуващо офис помещение, част от партерен етаж от сграда, находяща се на ул."Трапезица"№5, определено за създаване на Областен информационен център- Бургас"

Публикувано на: 19 март 2011 г. Краен срок за подаване на оферти: 04 април 2011 г. На основание чл. 2, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 2а от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки Община Бургас обявява процедура за набиране на оферти за изпълнение на следната поръчка:"Вътрешно преустройство, ремонт и осигуряване на достъпна среда в съществуващо офис помещение, част от партерен етаж от сграда на ул."Трапезица"№5,…

прочетете повече

Осъществяване на консултантски услуги по проект „Устойчиви СЕГА"

"На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Ви отправям покана да представите Оферта за изпълнение на следната обществена поръчка: "Осъществяване на консултантски услуги за изпълнение на следните основни дейности: · Разработване на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Бургас 2011 г. -2020 г. и План за действие 2011 г. - 2013 г.; · Разработване и изпълнение на…

прочетете повече