Конкурси

Обява за конкурс за длъжността „Обществен посредник на територията на Община Бургас”

О Б Я В Л Е Н И Е Общински съвет - Бургас, на основание Решение по т.26 от Протокол №19/26.01.2021 г., чл. 7 и следващите от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, обявява конкурс за заемане на длъжността "Обществен посредник на територията на Община Бургас". Изисквания към кандидатите: пълнолетни, психически здрави, неосъждани, български граждани, с високи морални…

прочетете повече

КОНКУРС „ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО" - ПРОТОКОЛИ

ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ" Конкурс "Да бъдем заедно"    ПРОТОКОЛИ от дейността на комисия за разглеждане, оценка и класиране на проектни предложения от детските градини на територията на община Бургас за конкурса "Да бъдем заедно"

прочетете повече

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС "ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО"

  ОБЩИНА БУРГАСобявява Конкурс на тема "Да бъдем заедно"За инициативи и дейности, осъществени съвместно от ученици, учители и родители   От години съществува практиката родителите да се допускат само до портала на училището и детската градина. Няколко пъти в годината се провеждат родителски срещи и това е единственото взаимодействие с родителите. В някои училища тази практика продължава и до днес, а учителите…

прочетете повече

Конкурс за изработване на лого на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации гр. Бургас

Конкурс за изработване на лого на Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации гр. Бургас   (Vocational School in Computer Programming and Innovations)   ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ЗА КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ е най-новото училище в страната, което ще отвори врати през учебната 2018/2019 г. в Бургас. Училището ще бъде с интензивно изучаване на английски и немски език и ще подготвя специалисти в професионално направление…

прочетете повече

Конкурс за избор на управител в Областен информационен център - Бургас

Конкурс за избор на управител в Областен информационен център - Бургас

прочетете повече