Обяви и съобщения

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ VII -4036, КВ.8 ПО ПЛАНА НА К-С „ВЪЗРАЖДАНЕ“, ГР. БУРГАС, ПИ ИДЕНТИФИКАТОР

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В УПИ VII -4036, КВ.8 ПО ПЛАНА НА К-С "ВЪЗРАЖДАНЕ", ГР. БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.617.64, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС УЛ. "ЦАР САМУИЛ" №90 Изх.№94-01-341/9/14.02.2020г.Дирекция"ЦАУ"Приморие"                                                                       …

прочетете повече

Съобщение до Михаил Александров Кърлин

Община Бургас съобщава покана с изх.№94-01-28657/20/13.02.2020г. по реда на чл.277, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс за доброволно изпълнение на Заповед №3649/28.11.2019г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас.         Община Бургас, съобщава на Михаил Александров Кърлин - Председател на "Национална потребителна кооперация на слепите в България", с адрес гр. София,…

прочетете повече

Съобщение до Михаил Александров Кърлин

Община Бургас съобщава покана с изх.№94-01-28657/21/13.02.2020г. по реда на чл.277, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс за доброволно изпълнение на Заповед №3647/28.11.2019г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас.         Община Бургас, съобщава на Михаил Александров Кърлин - Председател на "Национална потребителна кооперация на слепите в България", с адрес гр. София,…

прочетете повече

Съобщение до Златка Дражева Александрова – ЕТ „Радост и Ники – Златка Дражева“

  Община Бургас съобщава покана с изх.№94-01-28657/19/13.02.2020г. по реда на чл.277, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс за доброволно изпълнение на Заповед №3655/28.11.2019г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас.         Община Бургас, съобщава на Златка Дражева Александрова - ЕТ "Радост и Ники - Златка Дражева", с адрес: гр. Бургас ,ул. "Алеко Константинов" №1, че на…

прочетете повече

Съобщение до Златка Дражева Александрова - ЕТ „Радост и Ники - Златка Дражева"

  Община Бургас съобщава покана с изх.№94-01-28657/22/13.02.2020г. по реда на чл.277, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс за доброволно изпълнение на Заповед №3654/28.11.2019г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас.         Община Бургас, съобщава на Златка Дражева Александрова - ЕТ "Радост и Ники - Златка Дражева", с адрес: гр. Бургас ,ул. "Алеко Константинов" №1, че на…

прочетете повече

Съобщение до Силвия Тодорова Тодорова

  Община Бургас съобщава покана с изх.№94-01-28657/18/13.02.2020г. по реда на чл.277, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс за доброволно изпълнение на Заповед №3653/28.11.2019г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас.         Община Бургас, съобщава на Силвия Тодорова Тодорова, с адрес: гр. Бургас ,ул. "Христо Фотев" №52, ет.3, ап.8, че на основание чл.277, ал.1 от Административно-процесуалния…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.501.64.1, ПО КК НА ГР. БУРГАС Ж.К.ИЗГРЕВ, БЛ.64 ГР.БУРГАС

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НАСАМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИВ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР07079.501.64.1, ПО КК НА ГР. БУРГАСЖ.К.ИЗГРЕВ, БЛ.64ГР.БУРГАС На основание чл.149, ал.1 и ал.2 ЗУТ, Ви уведомяваме, че Община Бургас издаде разрешение за строеж № 233/ 19.12.2019г. за :Обект : "ПРЕУСТРОЙСТВО НА БАЗОВА СТАНЦИЯ ЗА ГЛАС И/ИЛИ ДАННИ НА "БТК" ЕАД - BS3079" Местонахождение: Сграда с идентификатор 07079.501.64.1 по КК, гр. Бургас, с административен адрес гр. Бургас, ж.к. "Изгрев",…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

    С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО РУМЯНА ПЕТРОВА МИТЕВА-СТОЙИЛКОВИЧ Ж.К "СТОЯН ЗАИМОВ" №59 ВХ.А, ЕТ.3, АП.7 ГР. СЛИВЕН   ИВАНКА ДОНЕВА ГЕОРГИЕВА Ж.К "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" БЛ.47 ВХ.3, ЕТ.5, АП.42 ГР. БУРГАС   ВЕЛИНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА Ж.К "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" БЛ.47 ВХ.3, ЕТ.5, АП.42 ГР. БУРГАС   ДОНИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ Ж.К "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" БЛ.47 ВХ.3, ЕТ.5, АП.42 ГР. БУРГАС     На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния…

прочетете повече