Обяви и съобщения

Съобщение от Община Бургас

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - Със Заповед №993/23.04.2018г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас: На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План застрояване /ПУП-ПЗ/…

прочетете повече

До всички заинтересовани лица - за започнати административни производства по реда на чл.225а от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, за премахване на следните незаконни строежи

  ДО  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА: Магдалена Запрянова Димитрова, Златин Динков Димотров, Данаил Динков Димитров,Кортеза Кръстева Ненова, Веселина Ганчева Ненова, Златина Ганчева Георгиева, Петър Христов Марков,Йоанка Христова Маркова, Блага Димитрова Кехайова-Студенчева, Петя Василева Герджикова, Чавдар Димов Кехайов, Пламен Димов Кехайов     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   На основание чл.26, ал. 1 от…

прочетете повече

До всички заинтересовани лица -започнати административни производства по реда на чл.57а от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, за премахване на следните преместваеми обекти

ОБЩИНА БУРГАС До всички заинтересовани лица: Арменухи Торос Кавукджиян, Зорница Костова Ганева, Марийка Кръстева Ганева, Борис Костов Ганев, Петя Райчева Райчева, Деяна Диянова Калоянова, Венета Колева Данкова, Радина Иванова Данкова, Ана Иванова Данкова, Валентина Кеворк Полибосян, Лъчезар Любомиров Фенерджиев, Иван Кристиянов Александров и Йоана Лъчезарова Фенерджиева, двамата чрез законния представител…

прочетете повече

До всички заинтересовани лица - забрана ползването и прекъсване захранването им с електрическа и топлинна енергия, с вода, газ, телефон и др. на следните строежи

ОБЩИНА БУРГАС ДО  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:   Лъчезар Любомиров Фенерджиев, Иван Кристиянов Александров и Йоана Лъчезарова Фенерджиева, двамата чрез законния представител Лъчезар Любомиров Фенерджиев, Лиляна Тотева Георгиева, Илияна Веселинова Тотева, Станислава Веселинова Тотева, Петър Христов Марков,Йоанка Христова Маркова, Блага Димитрова Кехайова-Студенчева, Петя Василева Герджикова, Чавдар…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Спортни площадки - реконструкция, благоустрояване и паркоустрояване на част от двора и ограда на НБУ "Михаил Лъкатник" - Бургас, в УПИ I-118, кв.7А по плана на ж.к. "Славейков",…

прочетете повече

До Диляна Галева Христова

  До                                                                                                     ДИЛЯНА ГАЛЕВА ХРИСТОВА Ж-К "МЛАДОСТ" 1А, БЛ.502, ВХ.1, ЕТ.8, АП.21 ГР. СОФИЯ      …

прочетете повече

До наследници на Калю Атанасов Калев

  До наследници на калю атанасов калев         ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ДУДЕКОВ УЛ. "ГРАФ МОРОНЦОВ" №5А ГР. ВАРНА   РАДКА ПЕНЕВА АТАНАСОВА УЛ. "ТАРАС ШЕВЧЕНКО" №5, ЕТ. 2, АП.2 ГР. СОФИЯ   ПЕНКА АТАНАСОВА КАЛЕВА МЕСТН. ПОЛИГОНА №8, ВХ.1, ЕТ.8, АП.38 ГР.СОФИЯ                 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН И ГОСПОЖИ, Във връзка с постъпило искане вх.№ 94-01-29468/23.08.2017г. от Деляна Димитрова Христова…

прочетете повече

Проект на Наредба за финансиране на спорта в Община Бургас.

Уважаеми госпожи и господа, На официалната интернет страница на Община Бургас е публикуван Проект на Наредба за финансиране на спорта в Община Бургас. https://www.burgas.bg/bg/info/index/70 В тази връзка каним всички заинтересовни лица на 02.05.2018 г. от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Бургас, където ще се проведе среща с цел разясняване на Проекта за нормативен акт.В срещата ще вземат участиe представители на отдел "Спорт, превенции…

прочетете повече