Обяви и съобщения

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 АПК за дадени указания по чл. 72, ал. 3 ЗКН

До: Заинтересованите лица - собственици на НКЦ "Жилищна сграда, Акт. Жилищна сграда ул. "Републиканска" №30/ул. "Стефан Караджа" №13, ул. "Републиканска" №30/ул. "Стефан Караджа" №9", находяща се в ПИ с идентификатор 07079.611.198 по КККР на гр. Бургас, УПИ I, имот с пл. № 1990,  кв. 59 по плана на ЦГЧ - гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Цар Симеон I" №30   Изх. №04-00-177(1)/08.08.2017 г.   СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас уведомява…

прочетете повече

Съобщение до Владимир Станев за изготвена Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ, землище на кв.Ветрен

ДО:   ВЛАДИМИР СТАНЕВЖ.К. "ИЗГРЕВ", БЛ.3А, ВХ.1, ЕТ.7ГРАД БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е изготвена Заповед №2193/18.08.2017г. на Заместник кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.835 по КК на гр.Бургас, /бивш ПИ 024015/, бивша местност "Шосе бою", землище на кв.Ветрен, гр.Бургас. Заповедта  е изложена с стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ…

прочетете повече

Съобщение до Петранка Колева за изготвена Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ, землище на кв.Ветрен

ДО: ПЕТРАНКА ТЕМЕЛКОВА КОЛЕВАУЛИЦА "МАНАСТТИРСКА"№18ГРАД ПОМОРИЕ   Уведомяваме Ви, че е изготвена Заповед №2193/18.08.2017г. на Заместник кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.835 по КК на гр.Бургас, /бивш ПИ 024015/, бивша местност "Шосе бою", землище на кв.Ветрен, гр.Бургас. Заповедта  е изложена с стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ…

прочетете повече

Съобщение до Красимир Иванов за изготвена Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ, землище на кв.Ветрен

ДО:   КРАСИМИР ИВАНОВ ИВАНОВУЛИЦА "ПЪРВА"№8, ВИЛНА ЗОНА МИНЕРАЛНИ БАНИГРАД БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е изготвена Заповед №2193/18.08.2017г. на Заместник кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.835 по КК на гр.Бургас, /бивш ПИ 024015/, бивша местност "Шосе бою", землище на кв.Ветрен, гр.Бургас. Заповедта  е изложена с стая № 19 на II-ри…

прочетете повече

Съобщение до Параско Иванов за изготвена Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ, землище на кв.Ветрен

ДО:   ПАРАСКО ИВАНОВ ИВАНОВУЛИЦА "ПЪРВА"№8, ВИЛНА ЗОНА МИНЕРАЛНИ БАНИГРАД БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е изготвена Заповед №2193/18.08.2017г. на Заместник кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.835 по КК на гр.Бургас, /бивш ПИ 024015/, бивша местност "Шосе бою", землище на кв.Ветрен, гр.Бургас. Заповедта  е изложена с стая № 19 на II-ри…

прочетете повече

Съобщение до Анка Ангелова за изготвена Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ, землище на кв.Ветрен

ДО:  АНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВАУЛИЦА "ЦАР АСЕН"№60, ЕТ.1, АП.2ГРАД БУРГАС   Уведомяваме Ви, че е изготвена Заповед №2193/18.08.2017г. на Заместник кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.835 по КК на гр.Бургас, /бивш ПИ 024015/, бивша местност "Шосе бою", землище на кв.Ветрен, гр.Бургас. Заповедта  е изложена с стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция "…

прочетете повече

Съобщение до Марийка Сариева за изготвена Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ, землище на кв.Ветрен

ДО:  МАРИЙКА ЩЕРЕВА САРИЕВАУЛИЦА "КНЯЗ БОРИС"№1, БЛ.66, ВХ.бГРАД ПОМОРИЕ   Уведомяваме Ви, че е изготвена Заповед №2193/18.08.2017г. на Заместник кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.835 по КК на гр.Бургас, /бивш ПИ 024015/, бивша местност "Шосе бою", землище на кв.Ветрен, гр.Бургас. Заповедта  е изложена с стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

       Уведомяваме лицата, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 12,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация по чл. 107, ал.3 от ДОПК.        В случай, че не се яви в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответните документи…

прочетете повече