Обяви и съобщения

До всички собственици на съществуващата двуетажна сграда на административен адрес: ул. Антим I 35, гр. Бургас, с идентификатор 07079.610.180.1 по КК на гр. Бургас

До  всички собственици на съществуващата двуетажна сграда на административен адрес: ул. Антим I 35, гр. Бургас, с идентификатор  07079.610.180.1 по КК на гр. Бургас   Изх. №91-00-90(18)/07.01.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ   Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Решение №43-6/26.06.2018 г. на Общински съвет Бургас, Община Бургас е възложила изготвяне на инвестиционен проект за извършване на ремонтно-възстановителни дейности по уличната фасада…

прочетете повече

До всички собственици на съществуващата двуетажна сграда на административен адрес: ул. Алеко Богориди 10, гр. Бургас, с идентификатор 07079.610.145.1 по КК на гр. Бургас

До  всички собственици на съществуващата двуетажна сграда на административен адрес: ул. Алеко Богориди 10, гр. Бургас, с идентификатор  07079.610.145.1 по КК на гр. Бургас   Изх. №91-00-90(19)/07.01.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Решение №43-6/26.06.2018 г. на Общински съвет Бургас, Община Бургас е възложила изготвяне на инвестиционен проект за извършване на ремонтно-възстановителни дейности по уличната фасада…

прочетете повече

До всички собственици на съществуващата двуетажна сграда на административен адрес: ул. Алеко Богориди 8, гр. Бургас, с идентификатор 07079.610.144.2 по КК на гр. Бургас

До  всички собственици на съществуващата двуетажна сграда на административен адрес: ул. Алеко Богориди 8, гр. Бургас, с идентификатор  07079.610.144.2 по КК на гр. Бургас   Изх. №91-00-90(16)/07.01.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ   Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Решение №43-6/26.06.2018 г. на Общински съвет Бургас, Община Бургас е възложила изготвяне на инвестиционен проект за извършване на ремонтно-възстановителни дейности по уличната…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

  ОБЩИНА БУРГАС                                                                                                                            Д"ЦАУ…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-60 в кв.121А по плана на зона „В", ж.р. „Меден рудник"

ОБЩИНА БУРГАС изх.№94-01-21307/8/07.01.2019г. ДоВсички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че със Заповед № 3589/19.12.2018г. на Зам. Кмета на Община  Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-60 в кв.121А по плана на зона "В", ж.р. "Меден рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.377 по КК на гр.Бургас. Заповедта е изложена в ст. № 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. На основание чл. 215 ал. 1 и 4 от ЗУТ…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици на УПИ VI-29, КВ.122 по плана на ж.к."Меден Рудник"

ОБЩИНА БУРГАС  -  ДИРЕКЦИЯ  "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА" СЪОБЩЕНИЕ  ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.653.388 ПО КК НА ГР. БУРГАС (УПИ VI-29, КВ.122 ПО ПЛАНА НА ЖК "МЕДЕН РУДНИК", ГР.БУРГАС)                                                      На основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж №210/06.11.2018…

прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на основание…

прочетете повече