Обяви и съобщения

Съобщение до Тодор Бялков за поставен обект с временен устройствен статут

ДОГ-Н ТОДОР ВАСИЛЕВ БЯЛКОВЖ.К."ИЗГРЕВ", БЛ.8, ВХ.4, ЕТ.1, ап.1ГР.БУРГАС УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЯЛКОВ, Във връзка с възникване на инвестиционна инициатива за реализиране на предвижданията на действащия подробен устройствен план, Ви уведомяваме, че поставен на осн. чл.120, ал.4 от ППЗТСУ (отм.) с Разрешение за строеж №4.45/01.06.1992г. обект за обущарски услуги с разрешена площ 20,70кв.м., находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Славейков", парк "Славейков",…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

  ДО                                                                                         "ТОПАЗ ТРЕЙД"ЕООД УЛ."ДЖЕЙМС БАУЧЕР" № 83-85, ЕТ.3, АП.11 РАЙОН "ЛОЗЕНЕЦ", ГР.СОФИЯ - 1407   ДО                             …

прочетете повече

Съобщение до „НЕС ДООРС БГ“ ООД

Съобщение до "НЕС ДООРС БГ" ООД, представлявано от Руси Ангелов Стоянов, ЕИК 147173572, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. "Стара планина" № 72. Община Бургас, на основание по §4, ал 2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на "НЕС ДООРС БГ" ООД, представлявано от Руси Ангелов Стоянов, ЕИК 147173572, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. "Стара планина"…

прочетете повече

Съобщение до ЕТ „АЛЕКС 2003 – Кирилка Саръиванова“

Съобщение до ЕТ "АЛЕКС 2003 - Кирилка Саръиванова" - Кирилка Гогова Саръиванова, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, к-с "Изгрев", бл. 65, вх. А, ет. 3 Община Бургас, на основание по §4, ал 2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на ЕТ "АЛЕКС 2003 - Кирилка Саръиванова" - Кирилка Гогова Саръиванова, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, к-с "Изгрев", бл. 65, вх.…

прочетете повече

Съобщение до „КАРИНА ПЛАСТ 2006” ЕООД

Съобщение до "КАРИНА ПЛАСТ 2006" ЕООД, представлявано от Тодор Стоянов Царев - управител със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, к-с "Изгрев", бл.34, вх.В, ет.4, ап.12 Община Бургас, на основание по §4, ал 2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на "КАРИНА ПЛАСТ 2006" ЕООД, представлявано от Тодор Стоянов Царев - управител със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,…

прочетете повече

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права на жилищна сграда ул."Славянска"4

Изх. №94-01-18922/4/06.08.2019г. ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА УЛ. "СЛАВЯНСКА"№4                                                         Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж № №П-36/20.06.2019г. за обект: : "ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОФИС С ИДЕНТИФИКАТОР  07079.618.63.3.24 ПО КК НА ГР. БУРГАС В ЖИЛИЩЕ, НАХОДЯЩО СЕ В ПАРТЕРА НА ЖИЛИЩНА…

прочетете повече

На вниманието на собствениците, отглеждащи свине нерегламентирано и в нерегистрирани обекти

  СЪОБЩЕНИЕ На вниманието на собствениците, отглеждащи свине нерегламентирано и в нерегистрирани обекти Във връзка с предотвратяване разпространението на болестта Африканска чума по свинете и в изпълнение на писмо с изх.№ 91-08-48/30.07.2019г. на Областен управител на област Бургас се дава възможност на собствениците, отглеждащи нерегламентирано свине без официална идентификация (без ушни марки) в обекти, неотговарящи…

прочетете повече

На вниманието на собствениците, отглеждащи свине на територията на община Бургас в 20 километровата зона около свинекомплекса в с. Ахелой

  СЪОБЩЕНИЕ На вниманието на собствениците, отглеждащи  свине на територията на община Бургас в 20 километровата зона около свинекомплекса в с. Ахелой Във връзка с писмо с изх. № 91-726/29.07.2019год. на Министъра на земеделието, храните и горите до Областен управител на област Бургас с дадени указания за предотвратяване на болестта африканска чума по свинете, собствениците, отглеждащи свине в 20 километровата зона…

прочетете повече