Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Валентин Димитров Стойков, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед №…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Абдулхамид Халил Нисана, Рохлят Ибрахимхалил Ибо и Роксана Абдулхамид Нисана и Халил Абдулхамид Нисана, чрез законните им представители Абдулхамид Халил Нисана и Рохлят Ибрахимхалил Ибо, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Виолета Атанасова Кръстева, лично и в качеството й на законен представител на Ангелина Виолетова Симова, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Анджела Кравцова, лично и в качеството й  на законен представител на Алина Бей и Бринетта Миркова Мандова, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Мартин Недялков Мастиков, Виолета Антониева Мастикова и Елица Мартинова Мастикова, чрез законните й представители Мартин Недялков Мастиков и Виолета Антониева Мастикова, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Николай Иванов Ангелов и Стефан Йовчев Христов и Теодора Димитрова Христова, лично и в качеството им на законни представители на малолетната Елена Стефанова Христова, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Милчо Димитров Стоянов, Милка Димитрова Даракева, Манол Иванов Славов, Даниел Милчев Стоянов и Василена Иванова Славова- лично и в качеството й на законен представител на Михаела Кристиянова Аврамова, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал.…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Иван Георгиев Барбутов, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 1446/04.06.2019…

прочетете повече