Обяви и съобщения

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.          В случай, че не се явят в посочения…

прочетете повече

Съобщение до собствениците на пчелни семейства

Община Бургас уведомява собствениците на пчелни семейства, че от 13.05.2019г. до 15.05.2019г., от 16.30 до 11.00 часа на следващия ден, ВЗК "Христо Ботев"- гр. Бургас ще извърши третиране с хербицид срещу едногодишни и широколистни плевели в посеви с царевица, находящи се в землище  гр. Бургас Предвидените за третиране площи се намират в масив 62, на площ 180 дка. в местност Чардак тарла и в масив 65, на площ 360 дка. в  местност Чардак…

прочетете повече

Съобщение до собствениците на пчелни семейства

Община Бургас уведомява собствениците на пчелни семейства, че от 13.05.2019г. до 15.05.2019г., от 16.30 до 11.00 часа на следващия ден, ВЗК "Христо Ботев"- гр. Бургас, ще извърши третиране с хербицид срещу едногодишни и широколистни плевели в посеви със слънчоглед, находящи се в землище кв. Долно Езерово и землище гр. Бургас. В землище кв. Долно Езерово предвидените за третиране площи се намират в масив 13, на площ 380 дка. в местността…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

  ДО КАРАМФИЛА ЛЮБОМИРОВА САВОВА УЛ."КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"39 ГР. БУРГАС   ДО ЕЛТЕЛИБ МОХАМЕД АХМЕД СЮЛЕЙМАН Ж.К."ЛАЗУР"БЛ.77, ВХ.8 ГР.БУРГАС   ДО ДЖОЛИС ЕЛТЕЛИБ МОХАМЕД А СЮЛЕЙМАН УлЛ."ЯКОВ КРАЙКОВ"  БЛ.27, ВХ."Г", ЕТ.1, АП.43 РАЙОН "КРАСНО СЕЛО" ГР.СОФИЯ   ДО ГЕРГАНА ДИМИТРОВА КЪРДЖИЛОВА Ж.К."ХИПОДРУМА"БЛ.109, ВХОД "В",ЕТ.7 ГР.СОФИЯ   ДО ЖИВКО ХАРАЛАМБОВ ГАРОВ УЛ."Г.КИРКОВ"21 ГР.БУРГАС   ДО ЛАЗАР ГЕРАСИМОВ ЛАЗАРОВ УЛ."АЛ.ВЕЛИКИ"15,…

прочетете повече

Съобщение до Марин Лалев, Боянка Цанкова и Петър Стоянов

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО МАРИН ЦАНКОВ ЛАЛЕВ Ж.К "ЗОГОРЕ" БЛ.2, ВХ.А, ЕТ.1, АП.1 ГР.НОВА ЗАГОРА   БОЯНКА ЦАНКОВА ЦАНКОВА УЛ. "ХАДЖИ ДИМИТЪР" №41 ГР. НОВА ЗАГОРА   ПЕТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ УЛ. "ШЕЙНОВО" №4 ВХ.В, ЕТ.1, АП.29 ГР.СОФИЯ     На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №509/28.02.2019 г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община…

прочетете повече

Съобщение на Община Бургас

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на: АЛЕКСИ НИКОЛОВ ИВАНОВ; ГР. БУРГАС, КВ. "АКАЦИИ", УЛ. "ЧАЙКА" №5, за издадена Заповед №827/01.04.2019г. за премахване на обект: "Павилион за кафе, закуски и бира" на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, находящ се в гр. Бургас, кв. "Акации" - в парка. Заповедта е съставена на основание чл.57а, ал.3 от…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици

До Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че със Заповед № 1089/25.04.2019 г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XLIII-373 в кв.162 по плана на зона "Д", ж.р. "Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.610 по КК на гр.Бургас. Заповедта е изложена в ст. № 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. На основание чл. 215 ал. 1 и 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици

До Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че със Заповед № 1087/25.04.2019 г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVII-8 в кв.184 по плана на зона "Д", ж.р. "Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.671.553 по КК на гр.Бургас. Заповедта е изложена в ст. № 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. На основание чл. 215 ал. 1 и 4 от ЗУТ можете да обжалвате заповедта в 14 - дневен…

прочетете повече