Обяви и съобщения

Съобщение до Николай Иванов Киришев

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО НИКОЛАЙ ИВАНОВ КИРИШЕВ УЛ. "ЦАР АСЕН" №8, ВХ.2, ЕТ.2 ГР. АЙТОС     Във връзка с постъпило заявление с вх. №70-00-7712/17.10.2018г. в Община Бургас, относно възникване на безсрочен сервитут на имоти засегнати от трасето на въздушен електропровод за обект: " Нова ВЛ 400 kV от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас" се установи, че трасето на въздушната електропроводна линия преминава през част от ПИ с идентификатор…

прочетете повече

Съобщение до Младен Георгиев Георгиев

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ УЛ. "АНГЕЛ ДИМИТРОВ" №34 ГР. БУРГАС     Във връзка с постъпило заявление с вх. №70-00-7712/17.10.2018г. в Община Бургас, относно възникване на безсрочен сервитут на имоти засегнати от трасето на въздушен електропровод за обект: "Нова ВЛ 400 kV от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас" се установи, че трасето на въздушната електропроводна линия преминава през част от ПИ с идентификатор…

прочетете повече

Съобщение за изготвено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ за УПИ VI-511 и УПИ VII-512 в кв.60 по плана на кв. Сарафово

  Съобщение за  изготвено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ за УПИ VI-511 и УПИ VII-512 в кв.60 по плана на кв. Сарафово, Община Бургас       ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ" ДО ИВАНКА ТОДОРОВА ЗАПРЯНОВА УЛ."СРЕДНА ГОРА№3 С.КРЕПОСТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   ГЕОРГИ АНТОНОВ ДЕЛЕВ УЛ." ХАДЖИ ГЬОКА ПАВЛОВ" № 28, ЕТ.2, АП.5 ГР.ПАВЛОВ   БОЙКА  ГЕОРГИЕВА  ДЕЛЕВА УЛ."…

прочетете повече

Съобщение за издадена Заповед № 2743 от 20.09.2019 год.

Съобщение за издадена Заповед   № 2743  от  20.09.2019год.   на   Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"  на  Община Бургас, с която е  одобрен  ПУП - ПРЗ за УПИ VII - 731, кв.44 по плана на на кв.Сарафово, гр. Бургас.   Публикувано на : сряда,  23 октомври 2019 год. Валидно :  сряда, 6 ноември 2019 год.                             …

прочетете повече

Временна организация и ограничение на движението до спортна зала "Бойчо Брънзов" от 13.00 часа на 27 октомври до 08.00 часа на 28 октомври

От 13.00ч. на 27.10.2019г. до 8.00 ч. на 28.10.2019 г., да бъде въведена временна организация  и ограничение  на  движението  на  територията на ж.к."Зорница" - в района на спортна зала "Бойчо Брънзов". С цел осигуряване на безопасен достъп на секционните избирателни комисии до спортна зала "Бойчо Брънзов",  временно се забранява спирането и паркирането по улиците прилежащи на спортната зала  и тротоарните  площи…

прочетете повече

Информация за членовете на секционни избирателни комисии, които в изборната нощ ще предават материали в зала „Бойчо Брънзов"

С цел  обезпечаване с транспорт на членовете на секционни избирателни комисии  от зала "Бойчо Брънзов" на 28.10.2019г., ще се движи допълнителна нощна линия с часове на тръгване от спирка "Зорница" - 0:30ч.; 01:30ч.; 02:30ч.; 03:30ч.; 04:30ч.    Маршрут на автобуса - от спирка "Зорница"/ от страната на МБАЛ/, бул."Никола Петков", ул.Петко Задгорски", бул. "Транспортна", бул."Стефан Стамболов", бул."Тракия", ул."Янко Комитов", ул."Даме…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО „ДЕПЛАН“ ООД, ВАЛЕНТИН ГРИГОРОВ ИВАНОВ И МАЯ СТЕФАНОВА МААС

  ДО "ДЕПЛАН"ООД УЛ."ИЗГРЕВ"3 ГР.НЕСЕБЪР     ДО ВАЛЕНТИН ГРИГОРОВ ИВАНОВ УЛ."Д.ПОДВЪРЗАЧОВ"5, ЕТ.8, АП.28 ГР.СТАРА ЗАГОРА   ДО МАЯ СТЕФАНОВА МААС УЛ."БУКЕТ"36 ГР.СОФИЯ                                                                                                                                                                       …

прочетете повече

На вниманието на Радостин Тодоров Тодоров

  РАДОСТИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ КВ. БАНЕВО, УЛ."КАМЧИЯ" №14 ГР. БУРГАС   С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, в Община Бургас е постъпило заявление вх.№94-01-10204/22.03.2019г. от Васил Димитров Бойчев, наследник на Димитър Бойчев Добрев и на Незабравка Василева Бойчева, с искане за одобряване на проекта за изменение на ПНИ на с.о. "Острица" 2, землище кв. Банево, гр. Бургас,…

прочетете повече