Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ до Петър Янков Георгиев, Дияна Янкова Георгиева и Радка Великова Георгиева

Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява лицата Петър Янков Георгиев, Дияна Янкова Георгиева и Радка Великова Георгиева за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на ЗГР…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до Георги Недялков Георгиев и Веселин Георгиев Георгиев

Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява лицата Георги Недялков Георгиев и Веселин Георгиев Георгиев за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на ЗГР за извършване на…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до Ангелина Стоянова Стоянова, Митко Ангелинов Стоянов и Атанас Ангелинов Стоянов

Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява лицата Ангелина Стоянова Стоянова, Митко Ангелинов Стоянов и Атанас Ангелинов Стоянов за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до Стилияна Райкова Иванова

Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява Стилияна Райкова Ивановаза образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до Румен Славчев Стоянов

Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява Румен Славчев Стоянов за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес.…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до Юлиана Ставрева Лазарова

Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява Юлиана Ставрева Лазарова за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ до Петър Недков Стоянов, Радка Костова Костова и Невена Радкова Костова

  Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява лицата Петър Недков Стоянов,  Радка Костова Костова и Невена Радкова Костова за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на нарушения на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на…

прочетете повече

Уведомления за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация

СЪОБЩЕНИЕ до Петър Недков Стоянов,  Радка Костова Костова и Невена Радкова Костова Община Бургас на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Администратинопроцесуалния кодекс, уведомява лицата Петър Недков Стоянов,  Радка Костова Костова и Невена Радкова Костова за образуваното административно производство по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка на…

прочетете повече