Обяви и съобщения

Обявен е списък на свободните позиции за поставяне на рекламно-информационни елементи

Община Бургас съобщава, че в изпълнение изискванията на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Бургас /чл. 31/, обявява списък на свободните позиции за поставяне на рекламно-информационни елементи. Заявления за издаване на разрешение за поставяне на РИЕ по одобрената от гл. архитект схема, се подават в 14-дневен срок, считано от датата на обявяване на свободните позиции. Списък…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ЕТ "ВАНДАРОС – Петър Вандаров”, гр. Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Експлоатация на автомивка с пречиствателно съоръжение тип "Чистко" за отпадъци - отпадъчни нефтопродукти" с инвеститор ЕТ "Вандарос - Петър Вандаров", гр.…

прочетете повече

График за изнасяне на едрогабаритни отпадъци

Във връзка с подобряване организацията по поддържане на чистотата на  територията на Община Бургас, уведомяваме гражданите, че могат да изнасят своите едрогабаритни отпадъци и да ги поставят до съдовете за битови отпадъци съгласно посочения по-долу график.    ГРАД   БУРГАС   * "Централна градска част" и к-с "Възраждане" - всяка първа събота и неделя на месеца   * к-с "Братя Миладинови" и к-с…

прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА  ДИМИТРОВА, че с Уведомление № 94-00-108/19.05.2010г. на Кмета на Община Бургас e започнато административно производство по издаване на заповед съгласно чл.46, ал.2 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, представляващо апартамент,…

прочетете повече

Съобщение за изменение и допълнение в плана на новообразувани имоти

ОБЩИНА БУРГАС     СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ В ПЛАНА НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ  В КВ. БАНЕВО, ГР. БУРГАС и ГР. БЪЛГАРОВО и с. МАРИНКА       На основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Община Бургас, Област Бургас съобщава на заинтересованите собственици, че с протокол на комисията по чл.28б, ал.2 ППЗСПЗЗ от 10.12.2010г. е изменен и допълнен плана на новообразуваните имоти в зона по §4 ЗСПЗЗ в землище кв.Банево,…

прочетете повече

Съобщение за обнародвани в Държавен вестник проекти

Община Бургас съобщава, че В Държавен вестник бр.36 от 14.05.2010г. са обнародвани следните съобщения за изработени проекти :       - Проект за "Актуализация на действащия ПУП и ПУП-ПРЗ на разширение на с.Димчево", който е изложен за разглеждане в ТД"Зора". - ПУП - ПРЗ за част от територията на имот пл.№40 (проектен имот пл.№59), землище с.Рудник, който е изложен за разглеждане в кметството в с.Рудник. - ПУП-ПУР за Южна…

прочетете повече

Ремонтират "Индустриална" - търсете обходни маршрути!

Поради авариен ремонт на ул. "Индустриална", в момента тя е затворена за движение в участъка от стадион "Черноморец" до кръстовището Бургас - Средец - Созопол. Умоляваме гражданите, до приключване на ремонта да използват алтернативния маршрут през път Е-87.    

прочетете повече

Автобуси ще заместят тролейбусите за ден

Община Бургас съобщава, че от 13.00 часа днес /21 май/ до сутринта на 22 май тролейбусният превоз ще бъде спрян и заменен с автобусен. Това се налага заради извършваните на ул. "Чаталджа" ремонтни дейности.

прочетете повече