Обяви и съобщения

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме Еврипидис Кириаку – представляващ "Маратаса” ЕООД, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел "КРДПС”, Община Бургас,ул "Конт Андрованти” № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4 , от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Ревизионен доклад № 13/15.02.2011 г. на основание чл.117 от ДОПК.             В случай, че не се яви представител в посочения…

прочетете повече

Набират желаещи за школа по фотография

Общински детски комплекс - Бургас набира желаещи ученици от 6-11 клас, за школа по фотография. Заниманията ще се водят от фотографа-художник Борислав Пенков в удобно за децата време. Групата трябва да е от 12 ученици. Заявления се приемат до 28 февруари 2011 г. в ОДК-Бургас, ул. "Райна Княгиня" 11, ет. 2 - организатори. За допълнителна информация: тел. 056/ 84-45-49.  

прочетете повече

Заповед за принудително преместване на ИУ МПС

Община Бургас обявява издадена Заповед за принудително преместване на ИУМПС.

прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11.02.2011 г. (петък) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11 февруари 2011 г.  (петък) от 11.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, ще отваря ценови оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на улично осветление по стълбовете на контактната мрежа на тролейбусен транспорт в ЦГЧ на гр. Бургас, в следните участъци:Участък ІІ - по бул. "Демокрация"…

прочетете повече

Съобщение до Емил Гепов за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ

  ТД " ВЪЗРАЖДАНЕ"   Изх.№10-01-769/21.12.10 г. ДО: Емил Неделчев Гепов ж.к."Бр. Миладинови",бл.38, вх.2, ет.4, гр. Бургас   Уведомяваме Ви, че със Заповед № 3450/07.12.10 год. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрено изменението на ПУП-ПРЗ на ж.к."Меден Рудник" - зона "В", гр. Бургас състоящо се в отпадане на предвидените в УПИ ІІ, кв.35 подземни гаражи, при което: се предвиждат два нови улични паркинга между блок 76 и блок 77 и между блок…

прочетете повече

Съобщение до Руса Стоянова, Димитрина Стоянова, Никола Фучеджиев, Георги Георгиев, Йорданка Томази, Йорданка Стоянова - Р-н "Младост", гр.Варна

Изх. № 70-Б-666 /19.01.2011 г. ДО: Руса Иванова Стоянова ул."Миньорска"№4 Димитрина Иванова Стоянова ул."Миньорска"№4 Никола Димитров Фучедджиев ул."Ален мак"№20 А Георги Николов Георгиев бул."Захари Стоянов"№61 Йорданка Николова Томази бул."Захари Стоянов"№61 Йорданка Христова Стоянова Р-н "Младост" ул."Радост"№3,вх.Б,ет.3,ап.13 гр.Варна Уведомяваме Ви, че със Заповед №169/19.01.2011 год. на Зам. кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ…

прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11.02.2011 г. (петък) от 10.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11 февруари 2011 г.  (петък) от 10.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Актуализация на ПУП/ПРЗ ж.к."Изгрев", гр.Бургас"   ПОМОЩ Как да намеря страницата на видеонаблюдението? Достъпа до видеонаблюдението е от  http://www.burgas.bg/bg/index/camerain

прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 10.02.2011 г. (четвъртък) от 10.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 10 февруари 2011 г.  (четвъртък) от 10.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "ЛОТ  1. "Реконструкция ограда на Приморски парк" и  2. "Огради на гробища""   ПОМОЩ Как да намеря страницата на видеонаблюдението? Достъпа до видеонаблюдението е…

прочетете повече