Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение на „Варна Мениджмънт и Консултинг” АД, гр. Варна

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Организиране на логистичен пункт за кетерингово обслужване на самолети на Летище Бургас" с инвеститор "Варна Мениджмънт и Консултинг" АД. Местоположение…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на «БУРГАС МЕТАЛ » ЕООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали" с инвеститор "БУРГАС МЕТАЛ" ЕООД, гр. Бургас. Местоположение на инвестиционното…

прочетете повече

Заповед за принудително преместване на ИУ МПС

Община Бургас обявява издадена заповед за принудително преместване на ИУМПС.

прочетете повече

Съобщение до Николай Иванов и Светла Иванова

Изх. № 94-Н-205/02.12.2010г. ТД"Зора" До Николай Николаев ИвановАдрес: ул."Българска морава" 83, ет.3Гр.СофияСветла Николаева ИвановаАдрес: ул."Българска морава" 83, ет.3Гр.София Уведомяваме Ви, че със заповед № 3324/23.11.2010г. на Зам. Кмета на гр. Бургас се променя заповед № 1376/09.07.07г. на Зам. Кмета на гр. Бургас с която одобрява ПУП - ПРЗ на 038022 , м-сти "Орлово гнездо", с. Твърдица . Заповедта е изложена в ст. № 217 на ТД"Зора" всеки ден от…

прочетете повече

Търсят деца за театрална школа "Светулки"

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС - БУРГАС ОБЯВЯВА ПРОСЛУШВАНЕ   за Театрална школа " Светулки"   До 10.03.2011 год. театрална школа" Светулки" набира деца и младежи от 7 до 16 години с артистични заложби. Прослушването ще се проведе в петък, 11.03.2011 г., от 15:00 ч., в сградата на ОДК - Бургас, ул. "Райна Княгиня"11 (пряка на "Богориди"). Обучението ще се извършва в събота от 11-12.30 ч. в същата сграда.   Изисквания: Децата да имат дарба…

прочетете повече

Приключи приемът за клуба по фотография

Вече е попълнена бройката членове на клуба по фотография към Общински детски комплекс - Бургас. Първото занимание ще се проведе на 1-ви март от 19:00 часа в ОДК-Бургас / ул."Райна Княгиня"11/.    

прочетете повече

В Държавен вестник са обнародвани решения на Общински съвет - Бургас

Община Бургас съобщава, че в Държавен вестник бр.16 от 22.02.2011г. са обнародвани :   - Решение № 43-35/09.12.2010г. на Общински съвет - Бургас за одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация на Промишлена зона "Юг" - Бургас, в участъка от кръстовището на ул."Захари Стоянов" до ПИ пл.№101 и Подробен устройствен план - План за регулация за част от имот с идентификатор 07079.663.72 за обособяване на УПИ за КПС, съгласно…

прочетете повече

Заповед 441/21.02.2011 г. с определяне на „Аполония инвест” ЕООД за спечелил търг за отдаване под наем...

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД№441/21.02.2011 Г. На основание чл.63, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет – Бургас и като взех предвид Протокол от 15.02.2011 г. на Комисията по търговете и конкурсите, с резултатите от проведения търг,  обявен с моя Заповед  № 42/07.01.2011 год. О П Р Е Д Е Л Я М :"Аполония инвест” ЕООД, със седалище и адрес на управление…

прочетете повече