Обяви и съобщения

До всички заинтересовани собственици на УПИ VІІ – 198, кв. 17, к-с „Лазур”, Община Бургас

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж № 10-"З"/20.05.2010 за "Гараж - допълващо застрояване" в кв. 17, УПИ VІІ-198 по плана на к-с "Лазур", гр. Бургас на името на Петър Атанасов Попов. На основание чл. 149, ал.3 от ЗУТ, разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Дирекцията за национален и строителен контрол чрез Община гр. Бургас в 14 - дневен срок от датата на получаване на настоящото…

прочетете повече

Съобщение за провеждане на Обществено обсъждане на проект за изменение на ТУП/ОУП/ и ПУП/ПРЗ - местност „Кюшето", кв. Сарафово

ОБЯВЛЕНИЕ Община Бургас съобщава, че на основание чл.121, ал.1 и във връзка с чл.128, ал.5 от ЗУТ на 17.08.2010 г. от 15.30 ч в Голямата зала на Общината ще се проведе Обществено обсъждане на проект за изменение на ТУП/ОУП/ и ПУП/ПРЗ - местност "Кюшето", кв. Сарафово, град Бургас  

прочетете повече

Съобщение до Таня Иванова за изготвен проект ПУП-ПРЗ за имот с пл.№№3 в масив 38,местност „Курт тепе", гр.Бургас

Съобщение за изготвен проект ПУП-ПРЗ за имот с пл.№№3 в масив 38,местност "Курт тепе", гр.Бургас Община БургасТД"Изгрев" До Таня Иванова Иванова к-с"Братя Миладинови" бл.57 вх.1 гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със заповед №1136/27.04.2010г.на Кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за имоти с пл.№№3, масив 38,местност "Курт тепе",гр.Бургас. Същия е изложен в стая №3 на ТД"Изгрев" всеки ден от 8.30 до 12.30ч.На основание чл.125,ал.1 и ал.5…

прочетете повече

Съобщение до Емил Никотов за изготвен проект ПУП-ПРЗ за имот с пл.№№3 в масив 38, местност „Курт тепе", гр.Бургас

Съобщение за изготвен проект ПУП-ПРЗ за имот с пл.№№3 в масив 38,местност "Курт тепе", гр.Бургас   Община БургасТД"Изгрев" До Емил Георгиев Никитов ул."Средна гора"№27 ет.3 гр.Бургас Уведомяваме Ви, че със заповед №1136/27.04.2010г.на Кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за имоти с пл.№№3, масив 38,местност "Курт тепе",гр.Бургас. Същия е изложен в стая №3 на ТД"Изгрев" всеки ден от 8.30 до 12.30ч.На основание чл.125,ал.1 и ал.5 от…

прочетете повече

Съобщение за издадено разрешение за строеж № П - 18 / 04.05.2010 г. за преустройство на офис

До Ивелин Йорданов Рамчев живущ на ул.."Хаджи Димитър"№64,вх.А,ет.3,ап.5,гр.СливенДо Вяра Добринова Добрева живуща ул."Йосиф Щросмайер"№21,вх.Б,ет.1,гр.СливенДо Савина Витомирава Колева живуща на ул."601-вА"№2 , гр.СофияДо Николай Ганчев Вълковживущ на ул."Войнишка"№16,гр.Бургас Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1, ЗУТ , че е издадено разрешение за строеж № П - 18 / 04.05.2010 г. за ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОФИС с идентификатор 07079.609.182.1.11…

прочетете повече

Съобщение за инвестиционно предложение на Община Бургас

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАСОбщина БургасСъобщение Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Реконструкция и адаптация на културно-историческо наследство на остров "Света Анастасия", обособяване на културно-исторически…

прочетете повече

График за имагоцидна обработка против комари – опушване с топъл аерозол 09.08.2010г. - 31.08.2010г.

- 09.08.2010г. -  ПАРК ИЗГРЕВ /К/С СЛАВЕЙКОВ/ - 10.08.2010г. -  ПАРК СЛАВЕЙКОВ /К/С СЛАВЕЙКОВ ДО БИЛЛА/                               И " ПАРК ИЗГРЕВ /К/С ИЗГРЕВ/ - 11.08.2010г. -  ПРИМОРСКИ ПАРК - 12.08.2010г. -  ПАРК ЕЗЕРО - 13.08.2010г.  - ПАРКОВЕ К/С МЕДЕН РУДНИК - 16.08.2010г. -  Ж.К. СЛАВЕЙКОВ - 17.08.2010г. -  Ж.К. ИЗГРЕВ  - 18.08.2010г. -  ПРИМОРСКИ ПАРК - 19.08.2010г.  - Ж.К. ЛАЗУР…

прочетете повече

В Държавен вестник бр.60 от 03.08.2010г. са обнародвани следните съобщения за изработени проекти:

- Актуализация на ПУП - ПРЗ на к-с "Славейков" - Фаза : окончателен проект, който е изложен за разглеждане в ТД"Освобождение" ; - ПУП - ПРЗ на рибарско селище "Ченгене скеле", кв.Крайморие, гр.Бургас, който е изложен за разглеждане на 4ет. в сградата на Община Бургас.  

прочетете повече