Обяви и съобщения

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11.02.2011 г. (петък) от 11.00 часа, във връзка с отваряне на ценови оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11 февруари 2011 г.  (петък) от 11.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, ще отваря ценови оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на улично осветление по стълбовете на контактната мрежа на тролейбусен транспорт в ЦГЧ на гр. Бургас, в следните участъци:Участък ІІ - по бул. "Демокрация"…

прочетете повече

Съобщение до Емил Гепов за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ

  ТД " ВЪЗРАЖДАНЕ"   Изх.№10-01-769/21.12.10 г. ДО: Емил Неделчев Гепов ж.к."Бр. Миладинови",бл.38, вх.2, ет.4, гр. Бургас   Уведомяваме Ви, че със Заповед № 3450/07.12.10 год. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрено изменението на ПУП-ПРЗ на ж.к."Меден Рудник" - зона "В", гр. Бургас състоящо се в отпадане на предвидените в УПИ ІІ, кв.35 подземни гаражи, при което: се предвиждат два нови улични паркинга между блок 76 и блок 77 и между блок…

прочетете повече

Съобщение до Руса Стоянова, Димитрина Стоянова, Никола Фучеджиев, Георги Георгиев, Йорданка Томази, Йорданка Стоянова - Р-н "Младост", гр.Варна

Изх. № 70-Б-666 /19.01.2011 г. ДО: Руса Иванова Стоянова ул."Миньорска"№4 Димитрина Иванова Стоянова ул."Миньорска"№4 Никола Димитров Фучедджиев ул."Ален мак"№20 А Георги Николов Георгиев бул."Захари Стоянов"№61 Йорданка Николова Томази бул."Захари Стоянов"№61 Йорданка Христова Стоянова Р-н "Младост" ул."Радост"№3,вх.Б,ет.3,ап.13 гр.Варна Уведомяваме Ви, че със Заповед №169/19.01.2011 год. на Зам. кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ…

прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11.02.2011 г. (петък) от 10.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 11 февруари 2011 г.  (петък) от 10.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "Актуализация на ПУП/ПРЗ ж.к."Изгрев", гр.Бургас"   ПОМОЩ Как да намеря страницата на видеонаблюдението? Достъпа до видеонаблюдението е от  http://www.burgas.bg/bg/index/camerain

прочетете повече

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 10.02.2011 г. (четвъртък) от 10.00 часа, във връзка с отваряне на оферти за обществена поръчка

Видеоизлъчване от залата на Община Бургас на 10 февруари 2011 г.  (четвъртък) от 10.00 часа, когато комисия назначена със заповед на заместник кмет инж.Костадин Марков на Община Бургас, ще отваря оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: "ЛОТ  1. "Реконструкция ограда на Приморски парк" и  2. "Огради на гробища""   ПОМОЩ Как да намеря страницата на видеонаблюдението? Достъпа до видеонаблюдението е…

прочетете повече

Съобщение до БОНИ КОМЕРС ООД, Лиляна Димитрова, Тихомир Топалов, Димитър Калоянов, Митко Петков, Тодор Стамболиев, Митко Петков, Дончо Големанов за одобрени ПУП-ПРЗ

ОБЩИНА БУРГАСТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ДОЛНО ЕЗЕРОВО Изх. №94-А-441/09.12.2010 г.ДО БОНИ КОМЕРС ООДУЛ. ХАДЖИ ДИМИТЪР № 3ГР.БУРГАС собствен имот 064013 Уведомяваме Ви ,че със заповед № 3412/02.12.2010 г. на Зам. Кмета на Община Бургас е одобрен ПУП - ПРЗ за имот пл. № 22 масив 64, местност Караянос, землище Долно Езерово гр. Бургас, състоящ се в урегулиране на имота и обособяване на УПИ ІІ-72(22) - отреден за хранилище за дизелово гориво, ІІІ-102(22)…

прочетете повече

Съобщение до собствениците на ПИ 047005 с адрес землище с.Твърдица

  Изх. № 94-Ю-29/22.12.2010г. До собствениците на ПИ 047005 ТД "Зора" Адрес: землище с.Твърдица Уведомяваме Ви, че с протокол № 32/ 03.11.2010г. на ЕСУТ при Община Бургас, е приет проект за ПУП- ПРЗ за ПИ 047006, м-ст "Край изворските ниви", с. Твърдица.Същият е изложен в ст. №217 на ТД"Зора", всеки ден от 8,30 ч. до 12,30ч.На основание чл. 128, ал. 3 и ал.5 ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез ТД"Зора"…

прочетете повече

Съобщение до Елена Василева, Виолета Дюлгерова, Недялка Бебровска за одобрен ПУП-ПРЗ

Съобщение от техническа служба с.Рудник,Община Бургас Елена Стефанова Василевагр.Бургас,к/с"Меден Рудник"бл.38, вх.2, ет.6, ап.32 Виолета Стоянова Дюлгеровагр.Бургас, к/с"Меден Рудник"бл.53, ет.7, ап.68 Недялка Чернева Бебровскагр.Бургас, к/с"Славейков" бл.27, вх.4, ет.5 Уведомяваме Ви ,че с протокол-решение на ЕСУТ 32/03.11.2010г. е одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл.№26, масив 57,местност "Чалъ баир"- землище с.Брястовец, състоящ се в урегулиране…

прочетете повече