Обяви и съобщения

Съобщение до Дончо Големанов за изготвен ПУП-ПРЗ във връзка с процедура по промяна предназначението на земеделска земя - за склад за бетонови изделия и строителни материали

ОБЩИНА БУРГАСТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ДОЛНО ЕЗЕРОВО     ДО ДОНЧО ИВАНОВ ГОЛЕМАНОВК-С СЛАВЕЙКОВ БЛ.28 ВХ.5 ЕТ.3ГР. БУРГАС             Уведомяваме Ви, че за имот пл. №93 в масив 33, местност Малък Мехалич, землище Долно Езерово е изготвен ПУП - ПРЗ във връзка с процедура по промяна на предназначението на земеделска земя - за склад за бетонови изделия и строителни материали. Същият е изложен…

прочетете повече

Съобщение до Ивайло Зартов за изготвен ПУП-ПРЗ във връзка с процедура по промяна на предназначението на земеделска земя - за склад за бетонови изделия и строителни материали

ОБЩИНА БУРГАСТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ДОЛНО ЕЗЕРОВО ДО ИВАЙЛО ИЛИЕВ ЗАРТОВУЛ. ГЕОРГИ КИРКОВ №21ГР. БУРГАС Уведомяваме Ви, че за имот пл. №93 в масив 33, местност Малък Мехалич, землище Долно Езерово е изготвен ПУП - ПРЗ във връзка с процедура по промяна на предназначението на земеделска земя - за склад за бетонови изделия и строителни материали.Същият е изложен в стая № 3 на ТД - Долно Езерово, всеки ден от 8.30 до 12.30…

прочетете повече

Съобщение от Община Бургас до собствениците на домашни кучета

Уведомяваме гражданите на община Бургас, че в изпълнение на проект "Стимулиране регистрацията на домашни кучета” могат да поставят на домашния си любимец безплатен микрочип,  осигурен от Община Бургас. Поставянето на микрочипове ще стартира на 21.09.2010 г. и ще се извършва от включилите се в кампанията частно-практикуващи ветеринарни лекари, посочени по долу:   Име на ветеринарния лекар Адрес на ветеринарно…

прочетете повече

Заповед за принудително преместване на ИУ МПС

Община Бургас обявява издадена Заповед 2533/16.09.2010 г. за принудително преместване на ИУМПС 

прочетете повече

Заповеди за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за: - собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, к-с "Славейков", бл.68, на тротоара срещу вх. 7, показват, че същото е собственост на "Топ Транс" ООД, представлявано от Валентин Иванов Христов, със седалище…

прочетете повече

Заповеди за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за: - собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, к-с "Лазур", бл.53, на паркинга пред вх.Г, показват, че същото е собственост на Данчо Димитров Хаджиев, последен известен адрес гр. София, кв. "Сухата река" бл.12…

прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище на Станка Стефанова

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ уведомява СТАНКА МАРИНОВА СТЕФАНОВА, че на основание чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост е издадена Заповед № 2445/09.09.2010г. на Кмета на Община Бургас за изземване на имот - частна общинска собственост, представляващ апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови" бл.17, ет.8, ап.33, от държащата го без правно основание…

прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище на Атанас Стефанов

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ уведомява АТАНАС ЕВГЕНИЕВ СТЕФАНОВ, че на основание чл.65, ал.1 от Закона за общинската собственост, е издадена Заповед № 2444/09.09.2010г. на Кмета на Община Бургас за изземване на имот - частна общинска собственост, представляващ апартамент, находящ се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови" бл.17, ет.9, ап.38, от държащия го без правно основание…

прочетете повече