Обяви и съобщения

ТД "Възраждане" - Одобрено Частично изменение на ПУП - ПРЗ ...

изх.№ 94-В-318/ 07.04.2009 г.ОБЩИНА БУРГАСТД "Възраждане" ДОВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИбл.74 вх. 1, 4, 5, 6 к-с "М.Рудник" гр. Бургас Уведомяваме Ви, че със заповед № 708/ 23.03.2009 год. на Зам. кмета на Община Бургас е одобрено Частично изменение на ПУП - ПРЗ на кв. 33, УПИ VI-53, VII-53, VIII-53, IX-53, X-53   к-с "М.Рудник".Заповедта е изложена В ст. № 2 на ТД "Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.00 часа.На основание чл. 215 ал. 1 и 4 ЗУТ можете да обжалвате заповедта в…

прочетете повече

ТД "Освобождение" - Изготвен е ПУП-ПРЗ за имоти...

Община Бургас    ТД "ОСВОБОЖДЕНИЕ"                70-Б-113/ 15.05.2009г.                                            ДОНиколина Апостолова Евстатиева        Бургас, ж.к."Бр.Миладинови" бл.5 вх.5 ап.2/за имот 5, мас.25/Уведомяваме Ви, че със заповед №338/13.02.2009г. на зам.кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за масив…

прочетете повече

ТД "ОСвобождение" - Изготвен е ПУП-ПРЗ за имоти ..

 "ОСВОБОЖДЕНИЕ"                                         ДО70-Д-181/14.05.2009г.                                   Катерина Митова Атанасова                                                                  …

прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет:„Доставка на хранителни продукти, хигиенни препарати и санитарни консумативи за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас.

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Доставка на хранителни продукти, хигиенни препарати и санитарни консумативи за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас. Видове и предвидени минимални (приблизителни) количества по позиции: 1. Месо и месни произведения. 2. Мляко и млечни продукти. 3. Плодове…

прочетете повече

Необходими документи за финансово подпомагане на процедури "Ин витро"

За актуална информация на сайта на Общински съвет, раздел Комисия "Инвитро"

прочетете повече

Необходими документи за финансово подпомагане на процедури "Ин витро"

За актуална информация на сайта на Общински съвет, раздел Комисия "Инвитро"

прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: Избор на финансова институция за предоставяне на Община Бургас на целеви, дългосрочен, инвестиционен банков кредит в размер на 16 млн. лева"

СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Избор на финансова институция за предоставяне на Община Бургас на целеви, дългосрочен, инвестиционен банков кредит в размер на 16 млн. лева", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 18.05.2009 г. /понеделник/,…

прочетете повече

Променя се разписанието на автобусите по линия №30

Във връзка с присъединяването на с. Банево и с. Ветрен като квартали на град Бургас и с цел подобряване транспортното обслужване на гражданите, "Бургасбус" ЕООД променя разписанието за движението на автобусите по линия № 30 Бургас - Банево, считано от 18.05.2009 г. Разписанието се изпълнява с часове на тръгване от :                            Гр. Бургас                                                                              …

прочетете повече