Обяви и съобщения

Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, ул. „В. Левски” N 86 показват, че същото е собственост на Радостин Митев Тончев, с последен обявен адрес гр. Бургас к-с „Славейков” бл.13 вх.4 ет.5Във…

прочетете повече

Оферти за изграждане на инфраструктура в ТД "Освобождение"

Във връзка с изграждане на базар в кв. 49 по плана на к-с „П. Р. Славейков” (до магазин „Технополис”), Териториална дирекция /ТД/ „Освобождение” при Община Бургас поканва фирми, с предмет на дейност строителство, да предоставят оферти за изграждане на инфраструктурата на обекта. ТД „Освобождение” поканва и фирми с предмет на дейност производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма, да предоставят…

прочетете повече

Трети национален конкурс "Морето не е за една ваканция"

  ОБЩИНА БУРГАС И ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-БУРГАС  ОРГАНИЗИРАТТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МОРЕТО НЕ Е ЗА ЕДНА ВАКАНЦИЯ"   Конкурсът е част от програмата на Община Бургас и ОДК-Бургас за отбелязване на Международния ден на Черно море-31 октомври и се провежда в два раздела: А. Конкурс за фотография: Има за цел да привлече вниманието на младите хора към проблема със замърсяването на крайбрежната зона, причинено…

прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 1. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот I-общ, в кв.3 по плана на с. Драганово, Община Бургас с площ от 546 кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 6 550 лева, без ДДС и стъпка…

прочетете повече

Заповеди за принудително преместване на излезли от употреба МПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и резултатите от извършени проверки съвместно с представители на сектор "КАТ - Пътна полиция" към ОД "Полиция" Бургас се констатира невъзможност за установяване собствениците на 11 броя ИУМПС. Във връзка с чл.37а, ал.3 и чл. 37б, ал.4, ал.5 и ал.6 от…

прочетете повече

Съобщение за отворени телефонни линии за действащия график на Консорциум „Титан" - Бургас

Консорциум „Титан" - Бургас обявява отворени телефонни линии за подаване на сигнали за извозване на едрогабаритни, строителни и битови отпадъци, съгласно действащия график:   Тел: 056/844 820 0878/988 080   Всеки работен ден /понеделник - петък/ от 10.00 - 16.00 ч.

прочетете повече

График на зоните за преасфалтиране на улиците на територията на община Бургас

Община Бургас уведомява, че започва преасфалтиране на улични настилки и направа на тротоари от 16.09.2008г. по териториални дирекции, както следва:   ТД „Възраждане" 1. Преасфалтиране на н-з „Рибно стопанство" 2. Преасфалтиране на околовръстното на „Зона А" в к-с „Меден Рудник" от бензиностанцията на „Петрол" към бл. 418, бл. 419, бл. 421 3. Преасфалтиране на ул. „Въстаническа" от бул. „Т. Грудов" до спирка…

прочетете повече

Съобщение за измение и допълнение в плана на новообразуваните имоти в с.Банево

На основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Община Бургас, Област Бургас съобщава на заинтересованите собственици, че с протокол на комисията по чл.28б, ал.2 ППЗСПЗЗ от 27.06.2008г. е изменен и допълнен плана на новообразуваните имоти в зона по §4 ЗСПЗЗ в землището с.Банево, общ.Бургас, одобрен със Заповед № РД-09-37/17.02.2006г. на областния Управител на област Бургас, за следният поземлен имот: ПИ 501.526 в с.о."Острица ІІ"; както е изменен…

прочетете повече