Обяви и съобщения

Община Бургас съобщава за извършване на строително-ремонтни работи на бул. "Сан Стефано"

Община Бургас съобщава на всички граждани, че във връзка с извършване на строително - ремонтни работи на 13.10.2008 г. от 08.00 ч. ще бъде затворена за движение бул. „Сан Стефано" в участъка от ул. „Христо Ботев" до Новата поща. През ремонтирания участък ще се движат само превозните средства от обществения транспорт.

прочетете повече

Обявление за замяна на недвижим имот в кв. Сарафово

На основание чл. 40, ал.2, т.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с постъпило заявление вх. №94-Х-118/11.07.08 год. от Христина Василева Семизова, за замяна на собствен имот с имот - общинска собственост в кв. Сарафово, гр. Бургас,  Община Бургас открива процедура по извършване на замяна на недвижим имот, актуван с акт №5120/04.06.08 год., за частна общинска собственост, представляващ  УПИ ХХІІІ в кв. 63 по плана…

прочетете повече

Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, ул. „В. Левски” N 86 показват, че същото е собственост на Радостин Митев Тончев, с последен обявен адрес гр. Бургас к-с „Славейков” бл.13 вх.4 ет.5Във…

прочетете повече

Оферти за изграждане на инфраструктура в ТД "Освобождение"

Във връзка с изграждане на базар в кв. 49 по плана на к-с „П. Р. Славейков” (до магазин „Технополис”), Териториална дирекция /ТД/ „Освобождение” при Община Бургас поканва фирми, с предмет на дейност строителство, да предоставят оферти за изграждане на инфраструктурата на обекта. ТД „Освобождение” поканва и фирми с предмет на дейност производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма, да предоставят…

прочетете повече

Трети национален конкурс "Морето не е за една ваканция"

  ОБЩИНА БУРГАС И ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-БУРГАС  ОРГАНИЗИРАТТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МОРЕТО НЕ Е ЗА ЕДНА ВАКАНЦИЯ"   Конкурсът е част от програмата на Община Бургас и ОДК-Бургас за отбелязване на Международния ден на Черно море-31 октомври и се провежда в два раздела: А. Конкурс за фотография: Има за цел да привлече вниманието на младите хора към проблема със замърсяването на крайбрежната зона, причинено…

прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Бургас открива процедури за провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва: 1. Имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот I-общ, в кв.3 по плана на с. Драганово, Община Бургас с площ от 546 кв.м., отреден за жилищно строителство, с начална тръжна цена 6 550 лева, без ДДС и стъпка…

прочетете повече

Заповеди за принудително преместване на излезли от употреба МПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и резултатите от извършени проверки съвместно с представители на сектор "КАТ - Пътна полиция" към ОД "Полиция" Бургас се констатира невъзможност за установяване собствениците на 11 броя ИУМПС. Във връзка с чл.37а, ал.3 и чл. 37б, ал.4, ал.5 и ал.6 от…

прочетете повече

Съобщение за отворени телефонни линии за действащия график на Консорциум „Титан" - Бургас

Консорциум „Титан" - Бургас обявява отворени телефонни линии за подаване на сигнали за извозване на едрогабаритни, строителни и битови отпадъци, съгласно действащия график:   Тел: 056/844 820 0878/988 080   Всеки работен ден /понеделник - петък/ от 10.00 - 16.00 ч.

прочетете повече