Обяви и съобщения

Съобщение относно временно преустановяване на движението по ул. "Лермонтов"

Във връзка с възстановяване на асфалтова настилка след ВиК авария на ул. "Лермонтов" № 13 на 03.06.2009 г. от 10.00 до 12.00 часа ще бъде преустановено и отбито движението в този участък от улицата.

прочетете повече

ТД "Зора" - Уведомление за изготвен проект за ПИ- местност „Кале Бурун", с. Димчево

Изх. № 94-С-1137/26.03.2009г. ТД "Зора"   До Стоян Костадинов Попов Адрес: кв."Борово" 217, вх.1 гр.София             Уведомяваме Ви, че за ПИ 06, 07, 08 и 09, м.10, местност "Кале Бурун", с. Димчево е изготвен проект за ПУП- ПРЗ.           Същият е изложен в ст. №217 на ТД"Зора", всеки ден от 8,30 ч. до 12,30ч.             На основание чл. 128, ал. 3 и ал.5 ЗУТ заинтересованите могат…

прочетете повече

ТД "Зора" - Уведомление за одобрено изменение, относно попълването на кад. план на с. Маринка за имоти пл.№435 и 436.

Изх. № 94-П-170/13.02.2009г. ТД"Зора"   До Радка Колева Димитрова Адрес: ж.к. "Славейков" Бл.49, ет.16 Гр.Бургас   До Любен Василев Карашки- Динатстрой" Адрес: ж.к. "Бр.Миладинови" Бл.57, вх.4А, ет.8 Гр.Бургас   До Стоянка Тодорова Петрова Адрес: ж.к. "Славейков" Бл.49, ет.16 Гр.Бургас   До Здравко Ганчев Ганев Адрес: ул. "М.Луиза" 5,ет.7, ап.21 Гр.Бургас   До Цанка Иванова Дуганова Адрес: ж.к. "М.Рудник" Бл.101, вх.4, ет.6 Гр.Бургас   До…

прочетете повече

ТД "Зора" - Уведомление за одобрен ПУП-ПРЗ на ПИ 27 , местност "Кору Тарла", с. Димчево

Изх. № 94-К-275/25.03.2009г. ТД"Зора"   До Стоян Костадинов Петров Адрес:  кв."Борово" бл.217, вх.1 Гр.София               Уведомяваме Ви,  че със заповед №614/14.03.09г. на Зам. Кмета на гр. Бургас е одобрен  ПУП - ПРЗ на ПИ 27 , местност "Кору Тарла", с. Димчево .             Заповедта е изложена в ст. № 217 на ТД"Зора" всеки ден от 8,30ч. до 12,00ч.            …

прочетете повече

Инвестиционно предложение на „Ботева Консулт Инженеринг” ЕООД

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: “Експлоатиране на площадка за съхранение на строително-монтажна техника и инвентар” с инвеститор "Ботева Консулт Инженеринг” ЕООД. Местоположение…

прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: "Подобряване на естетическия вид и функционалност на Административната сграда на Община Бургас"

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Подобряване на естетическия вид и функционалност на Административната сграда на Община Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 30.05.2009 г. (събота) от 14,30 часа, в административната сграда на Община…

прочетете повече

Поради ремонтни работи се променят маршрутите на автобуси с № 4, 12А, 8 и 15

         ПОРАДИ РЕМОНТНИ РАБОТИ НА 30.05.2009Г. ОТ 9.00Ч ДО 11.00Ч. ПО БУЛ. "ДЕМОКРАЦИЯ"   /В УЧАСТЪКА ПРЕД ТУРСКОТО КОНСУЛСТВО/ СЕ ПРАВЯТ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ ПО МАРШРУТИТЕ НА ЛИНИИ 4,12А,8,15 И СЛЪНЧЕВ БРЯГ, КАКТО СЛЕДВА:                №4 - ОТ НАЧАЛНА "ИЗГРЕВ" ПО СЪЩЕСТВУВАЩИЯ СИ МАРШРУТ УЛ."К.ВЕЛИЧКОВ" - БУЛ. "САН СТЕФАНО" - УЛ. "ХР.БОТЕВ" - АВТОГАРА "ЗАПАД".ОТ АВТОГАРА "ЗАПАД" ПОСОКА…

прочетете повече

Община Бургас уведомява предприятията осъществяващи електронни съобщения...

Община Бургас уведомява предприятията осъществяващи електронни съобщения, че във връзка с ремонта на сградата на БХГ"Петко Задгорски", озеленяване и благоустрояване на района и предстоящите събития в галерията, е необходимо до 31.05.09г. да бъдат премахнати въздушните кабелни мрежи по ул."Митрополит Симеон" от ул."К.Фотинов" до ул."Антим І". След посочения срок районът ще бъде почистен от кабелите на кабелните оператори.

прочетете повече