Обяви и съобщения

Съобщение на Община Бургас

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДО КРЪСТЮ ПЕТКОВ ЯНЕВ Ж.К. "МЕДЕН РУДНИК", БЛ.19, ВХ.8, ЕТ.3, АП.8 ГР. БУРГАС   ГИНКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА УЛ. "ВАРДАР" №8 ГР. КАМЕНО   ИВАНКА ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА УЛ. "ЯНТРА" №1 ГР. КАМЕНО   АТАНАСКА ЯНКОВА ТРЕНДАФИЛОВА Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ", БЛ.26, ВХ.3, ЕТ.5 ГР. БУРГАС   ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ДИМИТРОВ Ж.К. "МЛАДОСТ 3", БЛ.326, ВХ.3, ЕТ.7, АП.20 ГР. СОФИЯ   ДОНКА КРЪСТЕВА ПЕХЛИВАНОВА Ж.К. "МЕДЕН РУДНИК", БЛ.37, ВХ.4, ЕТ.2 ГР.…

прочетете повече

Съобщение до Венцислав Тодоров Костов

  Съобщение до г-н Венцислав Тодоров Костов, управител на "ИНТЕРАКТИВ МЕДИА МАРКЕТ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. "Петър Парчевич" №29, ет.1, ап.1.   Публикувано на: понеделник,  30 септември 2019год. Валидно:  понеделник, 07 октомври 2019год.   ОБЩИНА БУРГАС ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ   ДО Г-Н ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ КОСТОВ УПРАВИТЕЛ НА "ИНТЕРАКТИВ МЕДИА МАРКЕТ" ООД УЛ. "ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ"…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО КОНСТАНТИН ВАЛЕНТИНОВ ЗЛАТЕВ

  КОНСТАНТИН ВАЛЕНТИНОВ ЗЛАТЕВ УЛ."КОСТЕНСКИ ВОДОПАД"  № 8, ЕТ.1, АП.3            94-01-29449/ ГР. СОФИЯ   С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпилото заявление вх.№94-01-29449/1/17.05.2019г. от Марияна К. Златева и Слави Иванов Славов, в едно с проект за изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о."Острица…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

  ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ Ж.К."МЛАДОСТ" 1А, БЛ.528, ВХ.2, ЕТ.2, АП.15 ГР. СОФИЯ     С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че постъпилото в Община Бургас заявление вх.№94-01-11984/08.04.2019г. от Вера Йорданова Христова, Тодорка Христова Димитрова, Георги Христов Христов, н-ци на Христо Георгиев Христов, и Милка Георгиева Ляпчева, Георги Стоянов Андреев и Андрей Стоянов…

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВЕСЕЛИН ИВАНОВ РАЙКОВ И МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА

  ВЕСЕЛИН ИВАНОВ РАЙКОВ                                                                Ж.К."ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК", БЛ.№22, ВХ.1, ЕТ.5, АП.13 ГР. ВАРНА   МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА                                                       …

прочетете повече

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВАСИЛ ДИМИТРОВ БОЙЧЕВ

  ВАСИЛ ДИМИТРОВ БОЙЧЕВ Ж.К. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ, БЛ.63, ВХ.3, ЕТ.6, АП.12 ГР. БУРГАС   С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, в Община Бургас е постъпило заявление вх.№94-01-10204/22.03.2019г. от Васил Димитров Бойчев, наследник на Димитър Бойчев Добрев и на Незабравка Василева Бойчева, с искане за одобряване на проекта за изменение на ПНИ на с.о. "Острица" 2, землище кв. Банево,…

прочетете повече

Съобщение до Владимир Кирилов Владимиров

  ВЛАДИМИР КИРИЛОВ ВЛАДИМИРОВ УЛ."ДЕБЕЛТ" №16, ЕТ.2, АП.11 ГР. БУРГАС                                                                               Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2397/29.08.2019г. на Кмета на Община Бургас на основание §4к, ал.7…

прочетете повече

Съобщение до Богомил Николов Колев и Николай Богомилов Колев

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО БОГОМИЛ НИКОЛОВ КОЛЕВ УЛ. "СЛИВНИЦА" №7, ЕТ.2, АП.5 ГРАД БУРГАС   ДО НИКОЛАЙ БОГОМИЛОВ КОЛЕВ УЛ. "СЛИВНИЦА" №7, ЕТ.2, АП.5 ГРАД БУРГАС       На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2244/13.08.2019 г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определена за собственик на УПИ II-20309…

прочетете повече