Обяви и съобщения

Съобщение до Домоуправител ул. М.Луиза " № 27 к/с Възраждане

Изх.№ 70-Т-245/ 20.07.09г. ТД "Приморие"   ДО ДОМОУПРАВИТЕЛТД"Приморие ул. М.Луиза " № 27 Гр. Бургас, к/с Възраждане Уведомяваме ви на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ ,че е издадено стр. разрешение № П-72/17.07.09г. за Преустройство и промяна предназначението на съществуващо помщение в партерен етаж / магазин / в МЕДИЦИНСКИ СКЛАД И ЦЕНТЪР в УПИ І-за компл. жил. с-во и КОО в кв. 38 по плана на к/с Възраждане " ,гр. Бургас на ул. М. Луиза " №…

прочетете повече

Съобщение до Йорданка Краева за изготвен проект по плана за к-с Възраждане...

ОБЩИНА  БУРГАС                                                          ДО                                                                                   …

прочетете повече

Заявление за разрешително на ТЕЦ “Лукойл Енергия и Газ България” ЕООД

Община Бургас съобщава, че на основание чл.111, ал.2 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с изискването на чл.104, ал.1 за издаване на разрешително за експлоатация на действащо предприятие    обявява открит обществен достъп до документацията за издаване на разрешително по чл.104 от ЗООС на «Лукойл Енергия и Газ България» ЕООД, гр. Бургас, Индустриална зона «Лукойл Нефтохим Бургас» АД.  Документите…

прочетете повече

Съобщение до "Секюрити Файнс"-гр.Бургас, ул."Антим І" № 4 Уведомяваме Ви, че в съседство на Ваш имот ...

До "Секюрити Файнс"-гр.Бургас, ул."Антим І" № 4 Уведомяваме Ви, че в съседство на Ваш имот пл.№ 36013 с протокол - решение на ЕСУТ № 14/24.04.2009г. е приет ПУП-ПРЗ за имот пл.№9 в масив 36, местност"Манда баир"-землище с.Рудник, отреден за "Вилно строителство".Проекта е изложен в техническа служба с.Рудник.Телефон за връзка : 05518/23-70-Иванка Костова.

прочетете повече

Заповеди за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за: - ИУМПС, с неустановен собственик, паркирано върху територия общинска собственост с местоположение гр. Бургас, к-с "Бр. Миладинови" бл.59, на паркинга; - ИУМПС, с неустановен собственик, паркирано върху…

прочетете повече

Съобщение до г-жа Пандаклиева-Илиева относно приет ПУП-ПРЗ за имот пл.№ 33 в масив 56, местност"Камбуров Баир"-землището на с.Брястовец

До Анна Колева Пандаклиева-Илиевагр.Бургас, к/с"Изгрев" бл.68, вх.2, ет.4, ап.11 Уведомяваме Ви , че в съседство на Ваш имот пл.№ 56046 с протокол-решение на ЕСУТ № 14 / 24.04.2009г. е приет ПУП-ПРЗ за имот пл.№ 33 в масив 56, местност"Камбуров Баир"-землището на с.Брястовец, Община Бургас, отреден за "Винарна, шато, обслужваща постройка и БКТП".Проекта е изложен в техническа служба с.Рудник.Приемен ден :вторник, четвъртък и петък.Телефон…

прочетете повече

Съобщение до г-жа Биринджиева относно одобрен ПУП-ПРЗ съгласно Заповед №1308/14.05.2009г.

До Маргарита Дякова Биринджиевагр.Сливен, ул."Асеновска" бл.46, вх.Б Уведомяваме Ви, че в съседство на Ваш имот пл.№ 023011 в масив 23, местност "Юртлука"-землище с.Рудник,Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ съгласно Заповед № 1308/14.05.2009г.Заповедта е изложена в техническа служба с.Рудник.Приемен ден : вторник, четвъртък и петък.Телефон за връзка : 05518/ 23-70- Иванка Костова.Обявлението важи 14 дни от побликуването в сайта на Общината.…

прочетете повече

Проект на „Наредба за временно използване на части от тротоари, свободни обществени площи и улични платна за строителни площадки на територията на община Бургас”

ПРОЕКТ Н А Р Е Д Б А   ЗА  ВРЕМЕННО ИЗПОЛЗВАНЕ  НА ЧАСТИ ОТ ТРОТОАРИ,СВОБОДНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПЛОЩИ И УЛИЧНИ ПЛАТНА ЗА СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС     I.                  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. Наредбата   определя реда и условията за разрешаване временно използване на части от обществени площи, тротоари  и улични площи за строителни площадки.…

прочетете повече