Обяви и съобщения

Обществен достъп до Заявление за издаване на Комплексно разрешително на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД

  ОБЩИНА БУРГАС   съобщава, че на основание Закона за опазване на околната среда е открит обществен достъп до Заявление за издаване на комплексно разрешително за експлоатация на “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД. Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 31.10.2008 г. до 29.11.2008 г. в:   1. Община Бургас, Дирекция “Опазване на околната среда” – Профсъюзен дом, ет.2,…

прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на конкурси за отдаване под наем на ученически столове и павилиони

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С     С Ъ О Б Щ Е Н И Е               Община Бургас открива процедури за провеждане на конкурси за отдаване под наем за срок от пет години на обособени части от недвижими имоти - публична общинска собственост, представляващи ученически столове и павилиони, както следва:             1. Помещение - микрокухня с полезна площ 66 кв.м., находящо …

прочетете повече

Вашето мнение е важно по Проект на "Наредба за Общинския дълг"

Община Бургас Призоваваме гражданите на град Бургас за  коментар по   Проект на "Наредба за Общинския дълг" във форума на Община Бургас    тук Проекта можете да разгледате в раздел Административни актове/Проекти на наредби или  тук

прочетете повече

Заявление за издаване на разрешително по чл.104 от ЗООС на „АНДЕЗИТ” ООД, град Бургас

На основание чл.111, ал.1 от Закона за опазване на околната среда   Община Бургас   ОБЯВЯВА       открит обществен достъп до документацията за издаване на разрешително по чл.104 от ЗООС на «АНДЕЗИТ» ООД, гр. Бургас с оператор «АНДЕЗИТ» ООД. Документите са на разположение на обществеността в продължение на 1 месец от 16 октомври до 15 ноември 2008 г. всеки работен ден от 08:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа в…

прочетете повече

Спирки "ВХТИ" и "Стандартизация" по маршрута на автобус №12А се връщат на старите си места

Община Бургас Съобщение   Във връзка с приключването на строителните работи по обект "Реконструкция на водопровод" на ул."Проф. Якимов", от 18.10.2008 г. автобусни спирки "ВХТИ"  и "Стандартизация" по маршрута на автобус №12А се връщат на старите си места.

прочетете повече

На 18 и 19 октомври в Бургас ще се проведе кръг от републиканския шампионат по автомобилизъм

Община Бургас Съобщение     На 18 и 19 октомври в Бургас ще се проведе кръг от републиканския шампионат по автомобилизъм, включен в спортния календар на община Бургас. Състезанието се провежда съгласно Наредбата за организиране и провеждане на автомобилни състезания и шампионати през 2008 г. на БФАС и специалния правилник за провеждане на автомобилни състезания по затворен маршрут.     ПРОГРАМА: 18.ОКТОМВРИ:…

прочетете повече

Заповед 2771/15.10.08 г.

ОБЩИНА БУРГАС2771/15.10.08 г. ЗАПОВЕД На основание чп.44 ал.1 т 13 от ЗМСМА, Заповед № 2389/17.12.2007г на Кмета на Община Бургас и във връзка с открита процедура съгласно договор от 07.10.2008г. изработване на нов Общ устройствен план на град Бургас и чл.124 ал.З и 134 ал.1.2 и 3УТ ЗАПОВЯДВАМ Считано от 08.10.2008г. забранявам издаване на мотивирани предписания за- допускане изготвяне на ПУП - ПРЗ с цел промяна предназначението както следва:…

прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: „Реконструкция и модернизация на спортната зона в Районен парк „Славейков” – УПИ X, кв.7, к-с „Славейков”, гр. Бургас” „Многопрофилна болница за активно…

прочетете повече