Обяви и съобщения

Инвестиционно намерение на "КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД

Община Бургас съобщава, че във връзка с чл.95 от ЗООС и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Изграждане на Базова станция GSM/UMTS N 5174 гр. Бургас в ПИ 07079.3.1688 по плана на гр. Бургас, Югозападна Промишлена зона" с инвеститор "Космо България Мобайл" ЕАД.   Материалите за инвестиционното намерение…

прочетете повече

На 21 май ще се проведе обсъждане на проекта за поемане на Общински дълг от Община Бургас

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С СЪОБЩЕНИЕ    На 21 май /петък/ от 16.00 часа в Заседателната зала на Община Бургас, на основание чл.15, ал.1 от Закона за Общинския дълг, ще се проведе обсъждане на проекта за поемане на Общински дълг от Община Бургас. Предназначение на дълга - изграждане на инфраструктурни обекти от капиталовата програма на Община Бургас за 2010 г., в т.ч. реконструкция на улици - ул. "Хр. Ботев"; ул. "Места"; ул.…

прочетете повече

Съобщение за предстоящо провеждане на обществено обсъждане

Община Бургас съобщава, че на 18.05.2010 г. от 15.00 до 16.00 часа в Заседателната зала на Общината ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвянето на технически проект за изграждане на подземен паркинг под площад "Св. Св. Кирил и Методий".  

прочетете повече

ХІ международна конференция на БАУРЧР , 13-15 май 2010 г.

  ЛИДЕРСТВО ПО ВРЕМЕ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ: КАК ДА ЗАПАЗИМ ОТБОРА В ИГРАТА   ХІ международна конференция на БАУРЧР , 13-15 май 2010 г.  к.к. Несебър, хотел "Сол Несебър Палас"   Генерални спонсори: jobs.bg, Mtel   ВОДЕЩИТЕ  ЛЕКТОРИ  в  конференцията са:   Д-р Жак Фиц-енц -  признат за баща на стратегическия анализ и измерване на  човешкия капитал. Основател на Института Саратога. Един от 50-те личности…

прочетете повече

Съобщение от Министерство на здравеопазването за Процедура за подбор на неправителствена организация

СТРУКТУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМА "ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН" към МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО отправя ПОКАНА към неправителствени организации,   които предоставят услуги по превенция на ХИВ/СПИН и желаят да заявят интерес за участие в реализирането на  компонент 9 "Намаляване на уязвимостта към ХИВ на мъжете, които правят секс с мъже (МСМ) чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет…

прочетете повече

Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, както следва...

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Бургас открива процедури за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, както следва: 1. За отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на нежилищен обект - частна  общинска  собственост, находящ  се  в  гр. Бургас, ул."Александровска" № 83, представляващ обект №3 с  полезна  площ …

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ЕТ "Татяна - Димитър Костадинов"

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Площадка за производство на варов разтвор, хоросан, бетон и магазин за строителни материали"  с инвеститор ЕТ "Татяна - Димитър Костадинов". Местоположение…

прочетете повече

Съобщение до Георги Гюров за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ на кв.1, УПИ ІІ45, ІІІ44 и ІV44, Районен център, к-с "М.Рудник"

ОБЩИНА БУРГАСТД "Възраждане" ДО Георги Йорданов Гюровк-с "М.Рудник" бл.38 вх.3 ет.3гр. Бургас Уведомяваме Ви, че със заповед № 99/ 18.01.2010 год. на Зам. кмета на Община Бургас е допълнена заповед № 328/ 22.03.2004 г. с която е одобрено изменението на ПУП-ПРЗ на кв. 1, УПИ ІІ45, ІІІ44 и ІV44, Районен център, к-с "М.Рудник".Заповедта е изложена в ст. № 2 на ТД "Възраждане" всеки ден от 08.30 до 12.00 часа.На основание чл. 215 ал. 1 и 4 ЗУТ можете да обжалвате…

прочетете повече