Обяви и съобщения

Издадено допълнение на Разрешение за строеж №368/28.07.2008 за обект: „Изграждане и благоустрояване на улица и паркинги пред жилищен блок №3 по плана на ж.к."Изгрев"

Община Бургас уведомява всички заинтерисовани за издадено допълнение на Разрешение за строеж №368/28.07.2008 за обект: "Изграждане и благоустрояване на улица и паркинги пред жилищен блок №3 по плана на ж.к."Изгрев", гр. Бургас".Разрешението подлежи на обжалване на основание чл.149, ал.3 от ЗУТ пред РДНСК чрез Община Бургас в 14 дневен срок.            

прочетете повече

Текат лихви за просрочено плащане на годишни вноски за местни данъци, дължими към Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   О Б Щ И Н А  Б У Р Г А С   Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама"     Уведомяваме Ви, че за 2008г. сроковете за заплащане на последните годишни вноски за местни данъци, дължими към Община Бургас, са следните: за данък върху превозните средства - до 30 септември за патентен данък - до 31 октомври за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци - до 30 ноември. След изтичане…

прочетете повече

Отчуждаване на имоти и части от имоти

На основание чл. 21 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост и влязъл в сила ПУП - ПР  за разширение на Гробищен парк- Бургас с оглед задоволяване на важни и значими обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени  по друг начин, Община Бургас открива процедура за принудително отчуждаване  на имоти и части от имоти - собственост на физически и юридически лица частна собственост, както следва:…

прочетете повече

От 4 до 11 ноември ще бъде ограничено движението по ул. "Гладстон"

Във връэка с извършването на текущ ремонт ще бъде ограничено движението по улица "Гладстон", в участъка ул."Фердинандова" - ул. „Сливница", за времето от 04.11.2008 г. до 09.11.2008 г. Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и умоляваме водачите на превозни средства да се съобразяват с въведената временна организация на движението.   Общинска администрация - Бургас    

прочетете повече

Дирекция "Опазване на околната среда" съобщава за загубено куче

На 29.10.2008 г. около 14:30 часа, в к-с "Славейков”, до бл.26 е намерено куче, порода Ротвайлер, на приблизителна възраст 3 г., със синджир около врата и обезпаратизяваща каишка. Собственикът може да го потърси в Приюта за безстопанствени кучета на Община Бургас, който се намира в местността ”Пода”. Телефон за контакт: 0885 224743.

прочетете повече

Съобщение на Местната комисия по жилищноспестовни влогове при Община Бургас

Община Бургас Съобщение   Местната комисия по жилищноспестовни влогове при Община Бургас обявява срок за приемане на документи за изготвяне на проектосписък на правоимащите вложители - 2-ра класация за 2008 г. Картотекираните по жилищна нужда вложители могат да подадат документи за тази класация до 30 ноември 2008 г.  

прочетете повече

Инвестиционно предложение на "Янус Ойл" ЕООД

Община Бургас   съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Промяна на площадката за събиране, временно съхранение, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на отпадъци" с инвеститор "Янус Ойл" ЕООД.  …

прочетете повече

Улица "Гладстон" ще бъде затворена за движение от 30.10.2008 г. до 02.11.2008 год.

Съобщение   Във връзка с извършване на строително-ремонтни работи по ул. "ГЛАДСТОН", в участъка от бул. " Иван Вазов " до ул. "Фердинандова ", ще бъде забранено движението на превозни средства по нея за времето от 30.10.2008 г. до 02.11.2008 год. За обходни маршрути ще се ползват бул. " Иван Вазов ", ул. " Шейново ", ул. " Цар Петър " и ул. " Фердинандова ". За времето на извършване на ремонта по ул. " ГЛАДСТОН ", ще бъде направена промяна…

прочетете повече