Обяви и съобщения

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Магдалена Димитрова Бонева с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. "Абоба" № 7, ет.1, ап.2 че е издадена Заповед № 628/16.03.2009г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 46, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 7 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение с Магдалена…

прочетете повече

Заповед за принудително преместване на ИУМПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, к-с "Бр. Миладинови” на паркинга зад бл.57, показват, че същото е собственост на "Юросайпрус” ООД, с обявена регистрация гр. София, кв. Бояна”, ул. "Кумата”…

прочетете повече

До собствениците в УПИ ХХП4, кв.141 к-с „М.Рудник" гр. Бургас за строително разрешение

Изх№ 70-М-93/10.03.09 г. ТД "Възраждане" До собствениците в УПИ ХХП4, кв.141 к-с "М.Рудник" гр. Бургас   Уведомяваме Ви на основание чл. 149, ал. 1. ЗУТ , че на 12.03.09 г. е допълнено разрешение за строеж № В-36/ 25.05.06 г., за преработка на одобрен проект състояща се в преустройство на магазини за промишлени стоки № 1,5.6,7,8 и ресторант в партера и промяна на част от сутерена / паркоместа № 21,22,23,24/ в супермаркет в кв.141, УПИХХП4 на името на…

прочетете повече

Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" 2009

Националният литературен конкурс "Петя Дубарова" съществува от 1984 г. Негови главни организатори са: Община Бургас, Къща музей "Петя Дубарова" и сп. "Родна реч". Приоритет в регламента на конкурса е участието на млади творци - от 14 до 19-годишна възраст - в областта на всички поетични и повествователни жанрове   ОБЩИНА БУРГАС ДОМ - МУЗЕЙ " ПЕТЯ ДУБАРОВА " - БУРГАС СПИСАНИЕ " РОДНА РЕЧ " - СОФИЯ РИО НА МОН - БУРГАС О Б Я…

прочетете повече

Информация за поставените на територията на Община Бургас устройства на мобилни оператори

Информация за поставените на територията на Община Бургас антени, базови станции и други на Космо България Мобайл ЕАД можете да намерите ТУК. Информация за поставените на територията на Община Бургас антени, базови станции и други на БТК АД можете да намерите ТУК. Списък на протоколи от измервания за обектите на Космо България Мобайл ЕАД и БТК АД можете да намеритеТУК.

прочетете повече

Съобщение за изготвен проект за изменение на ПЗ на УПИ Х-299,300,301,302,309,310 в кв.22 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас

ДОНикола Димитров Танев с.Михалич,общ. Вълчи дол,област Варна   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПЗ за кв.22 УПИ Х-299,300,301,302,310 по плана на кв.Сарафово,гр.Бургас. Същия е изложен в стая №3 на ТД"Изгрев" всеки ден от 8.30 до 12.30ч. На основание чл. 128,ал.З и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта чрез ТД"Изгрев" в 14- дневен срок от получаване на настоящото…

прочетете повече

Съобщение за временно преустановяване на заявления за рекламно-указателни табели

            Уведомяваме Ви, че поради  предстояща  реконструкция, считано от 13.03.2009г. ще бъде преустановено приемането на заявления за разполагане на рекламно-указателни табели на ул."Александровска", ул."Богориди", ул."Константин Величков" ул."Цар Симеон І", ул."Алеко Константинов",  ул."Кирил и Методий" и ул "Тодор Грудов", в участъка между кръстовището за гр.Созопол и първата отбивка…

прочетете повече

Заповеди за принудително преместване на ИУ МПС

Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност на Община Бургас, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/: Резултатите от извършена проверка за собствеността на ИУМПС, паркирано в гр. Бургас, ул. "Екзарх Йосиф” N 25 показват, че същото е собственост на Виктор Димов Киряков, с последен обявен адрес гр. Бургас ул. "Владислав” N 72; Резултатите от…

прочетете повече