Обяви и съобщения

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Ивана Господинова Петкова с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.74, вх.1, ет.1, че е издадена Заповед № 557/09.03.2009г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 46, ал. 1, т. 7 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение с Ивана Господинова Петкова…

прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Георги Атанасов Брадев с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.74, вх.1, ет.1, че е издадена Заповед № 556/09.03.2009г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 46, ал. 1, т. 7 от Закона за общинската собственост за прекратяване на наемното правоотношение с Георги Атанасов Брадев…

прочетете повече

Съобщение за одобрено частично изменение на ПУП

  ОБЩИНА БУРГАС ТД "Възраждане"   ДО Красимир Георгиев Иванов ул."Граф Игнатиев" № 49 ет.2 гр. София Николинка К. Мерджанова ул. "Васил Априлов" №18 гр. Бургас Руска Неделчева Джаръкова к-с "Възраждане" бл. 16 вх.Б гр. Бургас Тодор Ив. Димитров к-с "М.Рудник" бл.69 вх.5 гр. Бургас   Уведомяваме Ви, че със заповеди № 289/ 09.02.09 год. и № 368/ 17.02.09 год. на Зам. кмета на Община Бургас е одобрено Частично изменение на ПУП на кв. 143.…

прочетете повече

Международен литературен конкурс "Изкуство против дрогата"

МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС   "И З К У С Т В О  П Р О Т И В  Д Р О Г А Т А" под егидата на Областния управител на Област Бургас г-н Любомир Пантелеев Организира се през една година по повод Международния ден за борба с наркоманията - 26 юни. Първото му издание е през 2003 г. В конкурса могат да участват деца и младежи на възраст от 12 до 25 години в две възрастови групи: от 12 до 17 години; от 18 до 25 години. Участниците…

прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

СЪОБЩЕНИЕ                 На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/                 ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Катя Михайлова Иванова /Ставрева/ с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.13, вх.5, ет.2, че е издадена Заповед № 540/05.03.2009г. на Кмета на Община Бургас на основание чл. 46, ал. 1,…

прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

СЪОБЩЕНИЕ                 На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/                 ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Стефан Николов Иванов                     с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник" бл.13, вх.6, ет.7, че е издадена Заповед № 538/05.03.2009г.…

прочетете повече

Национален литературен конкурс "Петя Дубарова" 2009

Националният литературен конкурс "Петя Дубарова" съществува от 1984 г. Негови главни организатори са: Община Бургас, Къща музей "Петя Дубарова" и сп. "Родна реч". Приоритет в регламента на конкурса е участието на млади творци - от 14 до 19-годишна възраст - в областта на всички поетични и повествователни жанрове   ОБЩИНА БУРГАС ДОМ - МУЗЕЙ " ПЕТЯ ДУБАРОВА " - БУРГАС СПИСАНИЕ " РОДНА РЕЧ " - СОФИЯ РИО НА МОН - БУРГАС О Б Я…

прочетете повече

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище

  СЪОБЩЕНИЕ                 На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/                 ОП "Общински имоти" при Община Бургас уведомява Албена Христова Ангелова с постоянен и настоящ адрес гр. Бургас, ж.к. "Славейков" бл.16, вх.3, ет.7, че е издадена Заповед № 536/05.03.2009г. на Кмета на Община Бургас на основание                              чл.…

прочетете повече