Обяви и съобщения

Уведомление до Любен Недков за заличаване на адресна регистрация

СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ уведомява ЛЮБЕН ТОДОРОВ НЕДКОВ, че на основание чл.99б, ал.3 вр. чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация е издадена Заповед №1907/20.07.2017 г. на Кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация на посоченото лице по постоянен и настоящ адрес в населено място гр. Бургас, с наименование на локализационна…

прочетете повече

Уведомление до Красимир Иванов за заличаване на адресна регистрация

СЪОБЩЕНИЕ               Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ уведомява КРАСИМИР АНГЕЛОВ ИВАНОВ, че на основание чл.99б, ал.3 вр. чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация е издадена Заповед №1917/20.07.2017 г. на Кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация на посоченото лице по постоянен и настоящ адрес в населено място гр. Бургас,…

прочетете повече

Уведомление до Христо Иванов за заличаване на адресна регистрация

СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ уведомява ХРИСТО АТАНАСОВ ИВАНОВ, че на основание чл.99б, ал.3 вр. чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация е издадена Заповед №1906/20.07.2017 г. на Кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация на посоченото лице по настоящ адрес в населено място гр. Бургас, с наименование на локализационна единица…

прочетете повече

Уведомление до Татяна Терзийска за заличаване на адресна регистрация

СЪОБЩЕНИЕ             Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ уведомява ТАТЯНА  КИРИЛОВА ТЕРЗИЙСКА, че на основание чл.99б, ал.3 вр. чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация е издадена Заповед №1915/20.07.2017 г. на Кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация на посоченото лице по постоянен и настоящ адрес в населено място гр. Бургас, с наименование…

прочетете повече

Уведомление до Божидар Бояджиев за заличаване на адресна регистрация

СЪОБЩЕНИЕ             Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ уведомява БОЖИДАР БОЖИДАРОВ БОЯДЖИЕВ, че на основание чл.99б, ал.3 вр. чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация е издадена Заповед №1914/20.07.2017 г. на Кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация на посоченото лице по настоящ адрес в населено място гр. Бургас, с наименование на локализационна…

прочетете повече

Уведомление до Даниела Вълчева Кънева за заличаване на адресна регистрация

СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ уведомява ДАНИЕЛА ВЪЛЧЕВА КЪНЕВА, че на основание чл.99б, ал.3 вр. чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация е издадена Заповед №1905/20.07.2017 г. на Кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация на посоченото лице по постоянен адрес в населено място гр. Бургас, с наименование на локализационна единица…

прочетете повече

Уведомление до Красимир Димитров за заличаване на адресна регистрация

СЪОБЩЕНИЕ             Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ уведомява КРАСИМИР РАШКОВ ДИМИТРОВ, че на основание чл.99б, ал.3 вр. чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация е издадена Заповед №1913/20.07.2017 г. на Кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация на посоченото лице по постоянен адрес в населено място гр. Бургас, с наименование на локализационна…

прочетете повече

Уведомление до Кирил Георгиев за заличаване на адресна регистрация

СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ уведомява КИРИЛ СТАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ, че на основание чл.99б, ал.3 вр. чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация е издадена Заповед №1904/20.07.2017 г. на Кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация на посоченото лице по настоящ адрес в населено място гр. Бургас, с наименование на локализационна единица…

прочетете повече