Обяви и съобщения

Съобщение до Станимир Петков Петков за образуваното административно производство по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас, на основание чл.26, ал.2 във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява СТАНИМИР ПЕТКОВ ПЕТКОВ за образуваното административно производство по чл.99б от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) с предмет извършване на проверка за нарушения на чл.92, чл.99, ал.1 и 4 и чл.99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на ЗГР за извършване на адресна регистрация и промяна…

прочетете повече

Ансамбъл “Странджа” търси певица – сопран и мецосопран

Община Бургас и Професионален фолклорен ансамбъл "Странджа" обявяват конкурс за длъжността фолклорна певица - сопран и мецосопран. Кандидатите трябва да са жени на възраст до 30 години. Конкурсът ще се проведе на 17 септември, събота, от 11.00 часа в сградата на Младежки културен център - Бургас. За контакти: 056/84 24 87; 0884 74 02 42.

прочетете повече

До културните организации и артисти на свободна практика, кандидатствали за финансиране на културни проекти в сесия 2/2016

На редовно заседание днес, 16.08.2016 г., Експертната комисия, назначена съгласно Правилника за съфинансиране на културни проекти на територията на община Бургас, установи, че над 50 процента от подадените проекти са с несъответствия в посочените стойности в раздел В. "Бюджет на проекта". Това е в разрез с раздел ІІ, чл. 4, т. 3 и чл. 7 от Правилника. Поради факта, че това е прецедент, Комисията реши да се даде шанс на кандидатстващите…

прочетете повече

Община Бургас уведомява Йордан Мирчев за заличаване на адресната регистрация

СЪОБЩЕНИЕ   Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ уведомява ЙОРДАН ЛЮБЕНОВ МИРЧЕВ, че на основание чл.99б, ал.3 вр. чл.92, ал.3 от Закона за гражданската регистрация е издадена Заповед №2090/02.08.2016 г. на Кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация по настоящ адрес на посоченото лице в населено място гр. Бургас, с локализационна единица - ж.к. "Меден Рудник"…

прочетете повече

До 8 август се приемат предложения за експерти и външни консултанти,съгласно правилника за условията , реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас.

До 8 август 2016 г. (включително) представителите на нестопански организации в областта на изкуствата и културата и индивидуални артисти от Бургас могат да направят своите предложения за експерти и външни консултанти на Експертната комисия, съгласно правилник за условията , реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас.  Предложенията…

прочетете повече

Съгласно "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас"

Съгласно "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на Община Бургас", културни организации и артисти на свободна практика от Община Бургас могат да подават своите проектни предложения, като финансови средства ще се предоставят след провеждане на конкурс, проведен по реда и при условията на Правилника. *Документите за…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №1110/27.04.2016г.

   ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №1110/27.04.2016г. С Решение №32-19/18.03.2010г. на Общински съвет - Бургас е одобрен Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за имот №000333, местност "Вая кайряк" по картата на възстановената собственост (КВС) на землище гр. Българово, община Бургас, за "Бизнес-индустриална зона гр. Българово" - фаза окончателен проект. Решението е обнародвано в ДВ, бр. 32/27.04.2010г. С акт за…

прочетете повече