Обяви и съобщения

ЗАПОВЕД №1110/27.04.2016г.

   ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №1110/27.04.2016г. С Решение №32-19/18.03.2010г. на Общински съвет - Бургас е одобрен Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за имот №000333, местност "Вая кайряк" по картата на възстановената собственост (КВС) на землище гр. Българово, община Бургас, за "Бизнес-индустриална зона гр. Българово" - фаза окончателен проект. Решението е обнародвано в ДВ, бр. 32/27.04.2010г. С акт за…

прочетете повече

Ансамбъл "Странджа" търси певица и танцьори

Как се кандидатства вижте в прикачения файл.

прочетете повече

Ансамбъл „Странджа“ прави конкурс за тамбурист

Ансамбъл "Странджа" и Община Бургас организират кастинг за длъжността "оркестрант - тамбура". Кандидатите трябва да са мъже на възраст до 35 години. Прослушването ще се проведе на 26 септември, събота, от 11:00 часа в сградата на Младежкия културен център. Кандидатите може да получат повече информация на телефони: 056/ 84 24 87; 0884 74 02 42.

прочетете повече

Община Бургас и ПФА „Странджа“ обявяват кастинг за длъжността певец фолклор

Община Бургас и ПФА "Странджа" обявяват кастинг за длъжността певец фолклорСОПРАН И МЕЦОСОПРАН КАНДИДАТИТЕ ДА СА ЖЕНИ  НА ВЪЗРАСТ ДО 30 ГОДИНИ     ДАТА: 29.08.2015 г.  /СЪБОТА/            ОТ: 11.00 ЧАСАВ СГРАДАТА НА МЛАДЕЖКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС ЗА КОНТАКТ: 056/84 24 87; 0884/ 74 02 42

прочетете повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ - Национален конкурс за песен „Бургас и морето” 2015

  Класиране на 12-те песни финалисти от резултатите на подборна комисия   Класиране на 12-те песни финалисти от журито   1."Без думи" 34 15 2."Вече знам" 39 23 3."Вместо мен" 36 18 4."Горещо" 34 21 5."Да си върнем любовта" 36 16 6."Да те имам" 40 19 7."Лято е" 34 12 8."Провинциалната Мария" 39 22 9."Първата любов" 34 22 10."Пътувам" 34 13 11."Сладолед" 36 21 12."Слънцето в нас" 35 19       Класиране на песните от подборна комисия /по азбучен ред/ " Аз знам"…

прочетете повече

Съобщение

От 3 до 6 август представителите на нестопански организации в областта на изкуствата и културата и индивидуални артисти от Бургас могат да направят своите предложения за експерти и външни консултанти на Експертната комисия с официално писмо до Дирекция "Култура и връзки с обществеността".

прочетете повече