Обяви и съобщения

Съобщение до Димитър Симеонов Джамалов

  ДО ДИМИТЪР СИМЕОНОВ ДЖАМАЛОВ УПРАВИТЕЛ НА РАЯ ТУРС ЕООД В изпълнение на чл.18а ал.10 от Административно процесуалния кодекс Община Бургас съобщава на Димитър Симеонов Джамалов управител на "Рая турс" ЕООД, че е издадено удостоверение за утвърдена категория №2134/20.08.2019г. на туристически обект - класически ресторант "Гуча/Gucha" с адрес гр. Бургас кв. Сарафово ул. "Ремсова" №5, което е необходимо да получите в 7 (седем)…

прочетете повече

Съобщиние до г-жа Ембие Фикри Каймак

  ДО Г-ЖА ЕМБИЕ ФИКРИ КАЙМАК УПРАВИТЕЛ НА "ДУРАК 2016" ООД В изпълнение на чл.18а ал.10 от Административно процесуалния кодекс Община Бургас съобщава на Ембие Фикри Каймак управител на "Дурак 2016" ООД, че е издадено удостоверение за утвърдена категория №2791/24.04.2019г. на туристически обект - кафе-аперитив "Туркиш/Turkish" с адрес гр. Бургас бул. "Алеко Богориди" №42, което е необходимо да получите в 7 (седем) дневен срок, считано…

прочетете повече

Заповеди за прекратяване на категория на туристически обекти

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категорията на следните туристически обекти:             На основание чл. 137 ал. 1 т.1 от Закона за туризма           Заповед №34/07.01.2020г. за прекратяване утвърдена категория "една звезда" на кафене "Джери" с адрес гр. Бургас кв. Ветрен ул. "Българка" №33 с издадено…

прочетете повече

Заповеди за прекратяване на категория на туристически обекти

В изпълнение на чл.137 ал.5 от Закона за туризма, Община Бургас уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване категорията на следните туристически обекти:             На основание чл. 137 ал. 1 т.1 от Закона за туризма           Заповед №3923/18.12.2019г. за прекратяване утвърдена категория "две звезди" на коктейл-бар "Пето авеню" с адрес гр. Бургас ул. "Лермонтов" №15 с издадено…

прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.       В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно…

прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

      Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КРДПС", Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.        В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните…

прочетете повече

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел "КПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации. В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени…

прочетете повече

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00 до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение.              В случай, че не се явят в посочения срок, на основание…

прочетете повече