Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "1. Реконструкция на съществуващи кръстовища на бул. "Захари Стоянов" (републикански път II-79 "Елхово - Бургас") при о.т.97 и при о.т.7 по плана на ж-к Меден рудник, гр. Бургас с въвеждане…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПР между о.т.587, о.т.589 и о.т.590, западно от кв.101 по плана на Зона "Г", к-с "Меден Рудник", гр. Бургас за изграждане на предвидена улица и ПР за УПИ XIX-899, местност…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение: "Зона за отдих, спорт и туризъм - Вая 2, гр. Бургас".  

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Паркинг и обслужващи улици в кв.11 при о.т.90 по плана на зона "А" (до бл.425), ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас".         

прочетете повече

До собствениците на пчелни семейства

  Община Бургас уведомява собствениците на пчелни семейства, че в периода 21.05.- 24.05.2019г., от 06.00часа до 11.00 часа  и от 17.30 часа до 20.00часа, земеделски производител Христо Стефанов Казаков ще третира срещу плевели посеви със слънчоглед и царевица в землище кв. Долно Езерово, гр. Бургас. Предвидени за третиране са следните площи: -         383дка., находящи се в м. Биюк башли и Голям михалич,  на…

прочетете повече

График за периода 16-31 май 2019 г. за извършване на обработка на местата против комари (студен аерозол)

    Г  Р  А  Ф  И  К ЗА ИМАГОЦИДНА ОБРАБОТКА ПРОТИВ КОМАРИ -  студен  аерозол /паркове и градини/  От 16.05.2019г - 31.05.2019г.   16.05.2019г. -  ПРИМОРСКИ ПАРК 17.05.2019г. -  БИОТОПНИ ЗОНИ КВ. САРАФОВО И КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО 20.05.2019г. -  ПАРК ЕЗЕРО 21.05.2019г. -  ГРОБИЩЕН ПАРК 22.05.2019г. -  ПАРК "СЛАВЕЙКОВ" /ДО БИЛЛА/ и ПАРК "ИЗГРЕВ"  в  К/С  СЛАВЕЙКОВ 23.05.2019г. - ПАРК «ИЗГРЕВ» в к/с «ИЗГРЕВ», ГРАДИНИ…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПР на УПИ I, кв.36 и на УПИ V, кв.19 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас - промяна на конфигурацията на обслужващата улица с обособяване на тротоари и оформяне на…

прочетете повече

Издадени заповеди за принудително преместване на излезли от употреба МПС

Община Бургас обявява издадени заповеди за принудително преместване на ИУ МПС.

прочетете повече