Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изграждане на крайуличен паркинг с 4 броя паркоместа на ул. "Ал.Стамболийски" срещу УПИ ХIХ-5699, кв.29, к-с "Възраждане", гр.Бургас, Община Бургас".

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Изграждане на крайуличен паркинг в обхвата на кръстовището при о.т.918-919-919а по ПУП-ПУР на к-с "Изгрев", гр. Бургас".  

прочетете повече

Издадени заповеди за принудително преместване на излезли от употреба МПС

Община Бургас обявява издадени заповеди за принудително преместване на излезли от употреба МПС.

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: Проект "Преустройство на съществуваща сграда в Музей на образованието "От миналото до днес" - ПИ 07079.618.123.1, находящ се в УПИ VІ 2356 (ПИ 07079.618.123), кв.21, по плана на ЦГЧ гр. Бургас".

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Уличен водопровод за водоснабдяване и канализация за УПИ ІІ-266, кв.17А, по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас".

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Преустройство и ремонт на част от съществуваща сграда /работилница  и складово  помещение/ в кв.8, УПИ I по плана на в.з. Минерални бани, гр. Бургас".

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: Проект "Подкрепа на професионалните училища в Република България" - Реконструкция на учебно-производствена база и изграждане на спортна зала за Професионална гимназия по механотехника, електротехника…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: Проект "Подкрепа на професионалните училища в Република България" в ПГ САГ "К.Фичето" гр. Бургас".  

прочетете повече