Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда на СОУ "Епископ Константин Преславски", к-с "Славейков", гр. Бургас".

прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: "ПУП - ПУР на обслужваща улица в обхват от о.т.63Е до о.т.165, по действащ ПУП-ПУР, за осигуряване на транспортен достъп до имоти в масиви…

прочетете повече

ЗАПОВЕД №1498/19.06.2015Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНА РЕГУЛЯРНА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ОТ СТРАНА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, СВЪРЗАНА С УСТАНОВЯВАНЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ЗАПОВЕД №1498/19.06.2015г   Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност от страна на общинската администрация, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ е съставен КП N 3156 от 15.12.2014 г. за резултатите от извършена проверка на 15.12.2014 г. за констатиране на техническото състояние на лек автомобил "ВАЗ 2101", цвят червен, със стикер за преминал годишен технически…

прочетете повече

Заповед №1494/19.06.2015г. във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност от страна на общинската администрация, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства

ЗАПОВЕД №1494/19.06.2015г   Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност от страна на общинската администрация, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ е съставен КП N 3079 от 04.09.2014 г. за резултатите от извършена проверка на 04.09.2014 г. за констатиране на техническото състояние на лек автомобил "Опел", цвят вишнев, със стикер за преминал годишен технически…

прочетете повече

Заповед №1493/19.06.2015г. във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност от страна на общинската администрация, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №1493/19.06.2015г.   Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност от страна на общинската администрация, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ е съставен КП N 3071 от 31.07.2014 г. за резултатите от извършена проверка на 31.07.2014 г. за констатиране на техническото състояние на лек автомобил "Опел", цвят черен, със стикер за преминал…

прочетете повече

Заповед №1491/19.06.2015г. във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност от страна на общинската администрация, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства

ОБЩИНА БУРГАС ЗАПОВЕД №1491/19.06.2015г.   Във връзка с осъществявана регулярна контролна дейност от страна на общинската администрация, свързана с установяване местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ е съставен КП N 3077 от 02.09.2014 г. за резултатите от извършена проверка на 02.09.2014 г. за констатиране на техническото състояние на лек автомобил "Трабант", цвят бял, със стикер за преминал…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:"ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с 07079.825.499, 07079.825.500, 07079.825.501, 07079.825.502, 07079.825.503, 07079.825.504, 07079.825.505, 07079.825.506, 07079.825.507, 07079.825.508, 07079.825.509, 07079.825.510, 07079.825.511, 07079.825.512, 07079.825.513, 07079.825.514, 07079.825.515, 07079.825.516,…

прочетете повече