Обяви и съобщения

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: "Изменение на ПУП-ПР за УПИ VІ в кв.1 по плана на ж.к. "Лазур", гр.Бургас"; "Изменение на ПУП-ПР за УПИ ІV и ІІІ в кв.158 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас".

прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: "Изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ, кв.34 по плана на зона "В", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас"; "Изменение на ПУП-ПУР на територията, заключена между плажна ивица и Южно Атанасовско езеро…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:  "Изместване на промишлени водопроводи от ПИ І-54, ПИ ІІ, кв. 143 и ПИ І-кв. 125, реконструкция на уличен водопровод и канал от о.т.80 до о.т. 821 в Районен център к-с "Меден рудник", гр.…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение: " Преустройство и ремонт на сграда в гр. Бургас, ул. "Вола" No3 - имот с идентификатор 07079.612.300.1, УПИ I-300, кв.105, ЦГЧ за обособяване на Клуб на писателите и благоустрояване в имота, в т.ч. и ажурна ограда".…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Братя Миладинови", УПИ I, кв. 25, по плана на ж.к. "Братя Миладинови", гр. Бургас - благоустрояване и реконструкция на ограда".

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Канализация с. Маринка, Община Бургас - ІІ етап - Преработка по време на строителството"

прочетете повече

Заповеди за принудително преместване на ИУМПС

Община Бургас обявява издадени Заповеди за принудително преместване на излезли от употреба МПС /ИУМПС/.

прочетете повече