Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Пътна връзка за УПИ XVI, кв.49 в района на кръстовище бул. "Проф. Я. Якимов" и ул. "Я. Комитов" по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас".

прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: "Изграждане на отводнителни колектори /дъждовна канализация/ за отвеждане на дъждовните води от ул. "Роза", ул. "Димитър Николов" и ул. "Ружа" в кв. Лозово, гр. Бургас - Преработка…

прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: "Реконструкция на детска площадка в УПИ І, кв.15 по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас"; "Благоустрояване с осигуряване на места за паркиране и пешеходни подходи в границите на УПИ…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на „СТРОЙИНВЕСТ - ДИК" ООД

Община Бургас  съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Уличен водопровод ПЕВП фНО за УПИ V-9, кв.37 по плана на гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", зона "В"", с инвеститор "СТРОЙИНВЕСТ - ДИК" ООД.  

прочетете повече

Инвестиционно предложение на „Кроношпан България" ЕООД

Община Бургас   съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас е постъпила информация за инвестиционно предложение: "Реконструкция на част от съоръженията към линия за производство на плочи от ПДЧ" с инвеститор "Кроношпан България" ЕООД.

прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: "Изменение на ПУП-ПР за довеждащ колектор до ПСОВ в землището на с. Рудник, Община Бургас"; "ПУП-ПРЗ за ПИ 1147, кв.7, местност "Ъгъла" в землището на кв. "Сарафово", гр. Бургас"; "Изменение…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на Община Бургас

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда е разработен проект за инвестиционно предложение: "Отводняване на спортна площадка на ОУ "Л. Каравелов", гр. Бургас".

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Извършване на неотложни ремонтно-възстановителни работи в обхвата на реализиран етап ІІІ.1 на проект за "Укрепване на свлачище в кв. Сарафово, гр. Бургас".

прочетете повече