Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Паркинг и обслужващи улици в кв.11 при о.т.90 по плана на зона "А" (до бл.425), ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас".         

прочетете повече

До собствениците на пчелни семейства

  Община Бургас уведомява собствениците на пчелни семейства, че в периода 21.05.- 24.05.2019г., от 06.00часа до 11.00 часа  и от 17.30 часа до 20.00часа, земеделски производител Христо Стефанов Казаков ще третира срещу плевели посеви със слънчоглед и царевица в землище кв. Долно Езерово, гр. Бургас. Предвидени за третиране са следните площи: -         383дка., находящи се в м. Биюк башли и Голям михалич,  на…

прочетете повече

График за периода 16-31 май 2019 г. за извършване на обработка на местата против комари (студен аерозол)

    Г  Р  А  Ф  И  К ЗА ИМАГОЦИДНА ОБРАБОТКА ПРОТИВ КОМАРИ -  студен  аерозол /паркове и градини/  От 16.05.2019г - 31.05.2019г.   16.05.2019г. -  ПРИМОРСКИ ПАРК 17.05.2019г. -  БИОТОПНИ ЗОНИ КВ. САРАФОВО И КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО 20.05.2019г. -  ПАРК ЕЗЕРО 21.05.2019г. -  ГРОБИЩЕН ПАРК 22.05.2019г. -  ПАРК "СЛАВЕЙКОВ" /ДО БИЛЛА/ и ПАРК "ИЗГРЕВ"  в  К/С  СЛАВЕЙКОВ 23.05.2019г. - ПАРК «ИЗГРЕВ» в к/с «ИЗГРЕВ», ГРАДИНИ…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПР на УПИ I, кв.36 и на УПИ V, кв.19 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас - промяна на конфигурацията на обслужващата улица с обособяване на тротоари и оформяне на…

прочетете повече

Издадени заповеди за принудително преместване на излезли от употреба МПС

Община Бургас обявява издадени заповеди за принудително преместване на ИУ МПС.

прочетете повече

Инвестиционни предложения на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционни предложения: "Светофарна уредба на кръстовище на ул. "Цар Симеон I" и ул. "Генерал Гурко" в гр. Бургас"; "Светофарна уредба на пътно кръстовище на ул. "Българка" и ул. "Александър Стамболийски"…

прочетете повече

Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

  Община Бургас съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение: "ПУП-Парцеларен план за изграждане на дъждовен колектор кв. Сарафово, гр. Бургас".  

прочетете повече

Определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас съобщава, че с протокол №54 от проведеното на 26.02.2019 година заседание на Общински съвет Бургас на основание Докладна записка от Димитър Николов -  Кмет на Община Бургас, относно: определяне периода и териториите в град Бургас, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по смисъла на чл. 15 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ е приетоРЕШЕНИЕ: I.…

прочетете повече