Обяви и съобщения

Съобщение до Мариана Мавродиева за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ в местност Минерални бани

ДО: МАРИАНА НИКОЛОВА МАВРОДИЕВАУЛИЦА "МАРИЦА"№9 КВАРТАЛ ЧЕРНО МОРЕГРАД БУРГАС Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2188/13.08.2018г. на Заместник Кмета на Община Бургас за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-21,23 в бивш масив 63 на местност Минерални бани, землище на кв.Банево, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр.Бургас. Заповедта е изложена в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков",…

прочетете повече

Съобщение за изготвен проект по плана на зона "Д", ж.р."Меден Рудник" е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ

изх.№ 70-00-6886/3/10.10.2018г. ДО Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че за УПИ III-52, кв.179, по плана на зона "Д", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, представляващ ПИ 07079.671.316 по КК на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ.Същият е изложен в ст. 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки работен ден от 08.30 до 12.30 часа. На основание чл.128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици за изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.662.26 по КК на гр. Бургас, находящ се в ПЗ „Юг- изток"

Съобщение до всички заинтерeсовани собственици   Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.662.26 по КК на гр. Бургас, находящ се в ПЗ "Юг- изток", гр. Бургас. Същият е изложен в ст. 4 на "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.30 часа. Тел: 056 / 852 345 На основание чл.128 , ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта , чрез Дирекция "ЦАУ Възраждане"…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ, по плана на зона "В" ж.р."Меден Рудник"

изх.№94-01-21307/5/04.10.2018г. ДО Всички заинтересовани собственици Уведомяваме Ви, че за УПИ IV-60, кв.121А, по плана на зона "В", ж.р. "Меден Рудник", гр. Бургас, представляващ ПИ 07079.653.377 по КК на гр.Бургас е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ.Същият е изложен в ст. 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки работен ден от 08.30 до 12.30 часа. На основание чл.128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания…

прочетете повече

Съобщение до Нанка Престел за изготвен проект за изменение ПУП-ПЗ в местност "Куша", землище на с.Изворище

ДО: НАНКА СТАМОВА ПРЕСТЕЛ Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 32425.66.9 по КК на местност "Куша", землище на с.Изворище, гр.Бургас. Планът е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч. На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат за направят писмени възражения…

прочетете повече

Съобщение до всички заинтересовани собственици в УПИ І кв.4 по плана на кв. ПЗ „Победа

ДоВсички заинтересовани собственицив УПИ І кв.4 по плана на кв. ПЗ "Победа", гр. Бургас Уведомяваме Ви , че със заповед № 2643/25.09.2018г.,на Зам. Кмет на Община Бургас е одобрено изменение на ПУП -ПРЗ , УПИ І в кв. 4 по плана на ПЗ. "Победа", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.659.438 по КК на гр. Бургас. Заповедта е изложена в ст.№ 4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.На основание чл.215 ,ал. 1 и ал. 4 ЗУТ заинтересованите…

прочетете повече

Съобщение за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ и РУП по плана на к-с"Възраждане"

ДО ПЕЙЧО СТОЯНОВ ИВАНОВ, гр.Бургас,ул."Ал.Велики"-81, гр.София, р-н Сердика, ул."Тимок"-25,ет.1,ап.4ДО ЯНИ СТАВРАКИЕВ АЛЕКСИЕВ, гр. Бургас, ул.Босна№2-б, ет.3, ап.4 ДО СТОИЛ ПЕЙЧЕВ ИВАНОВ, гр.Бургас, ул.Ал.Велики-81ДО ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ АЛЕКСИЕВ, гр.Бургас, к-с Изгрев, бл.16, вх.5, ап.24ДО РОСИЦА ДИМИТРОВА ГЕРГИНОВА, к/с Лазур,бл.78,вх.2,ет.3,ап.22,ДО ДИМИТЪР НИКОЛОВ ТОДОРОВ, Гр.София, р-н Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, бл.55, вх.Б, ет.5, ап.ДО ВСИЧКИ…

прочетете повече

До Всички собственици на обекти и носители на вещни права в сградата на ул.“Княз Борис I“№34, гр.Бургас

Дирекция"ЦАУ"Приморие" Уведомяваме Ви на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-43/12.09.2018г. за обект: "ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ, ПРИЛЕЖАЩО КЪМ АПАРТАМЕНТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.613.5.1.6 В СКЛАД", находящо се в подпокривното пространство на жилищна сграда, разположена в ПИ с идентификатор 07079.613.5 по КК на гр. Бургас, УПИ II-273, кв.158 по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас с административен адрес ул.…

прочетете повече