Обществени поръчки -Профил на купувача

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: "„Изготвяне на технически инвестиционни проекти за следните обекти: „Реконструкция и модернизация на сграда „Морско казино", Приморски парк - Бургас" и Ремонт и обновяване

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Изготвяне на технически инвестиционни проекти за следните обекти: "Реконструкция и модернизация на сграда "Морско казино", Приморски парк - Бургас" и Ремонт и обновяване на открита естрада "Охлюва", Приморски парк - Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие…

прочетете повече

„Избор на изпълнител за разнос на храна, приготвена от кухните - майки до Обединени детски заведения и Целодневни детски градини и филиали (разливочни) и от Детска кухня до пунктовете за раздаване на храна на територията на Община Бургас (Приложение №1).&

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за разнос на храна, приготвена от кухните - майки до Обединени детски заведения и Целодневни детски градини и филиали (разливочни) и от Детска кухня до пунктовете за раздаване на храна на територията на Община Бургас (Приложение №1)." 2009 г.

прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Младежки културен център", гр. Бургас"

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в процедурата или техни упълномощени представители, в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с "Изпълнение на строително-монтажни работи за обект "Младежки културен център", гр. Бургас", както и представители на юридическите лица с нестопанска цел и средствата за масова информация, че ценовите оферти на допуснатите…

прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: Изграждане на нова сграда към ЦДГ № 3, в кв. 12 по плана на кв. „Крайморие", гр. Бургас, включваща: административен, кухненски блок, физкултурен салон и три специализирани кабинета

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Изграждане на нова сграда към ЦДГ № 3, в кв. 12 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас, включваща: административен, кухненски блок, физкултурен салон и три специализирани кабинета", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени…

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Извършване на основен ремонт на санитарни възли в училища и детски градини в Община Бургас по лотове

    Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет:  "Извършване на основен ремонт на санитарни възли в училища и детски градини в Община Бургас по лотове както следва:      ЛОТ 1 СОУ "Димчо Дебелянов", СОУ "Йордан Йовков" "Хр.Ботев"-кв.Сарафово ОДЗ №7"Райна Княгиня"    ЛОТ 2 ОУ "Бр.Миладинови", ОУ "П.К.Яворов" ОУ "Васил Левски"-кв.Г.Езерово ОУ "Любен Каравелов", ЦДГ №5 "Златна рибка…

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на сградата на ЦДГ № 1 „Звездица”, град Бургас ."

І. Описание на предмета на поръчката.1. Предмет на малката обществена поръчка: "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ЦДГ № 1 "ЗВЕЗДИЦА"- ГР. БУРГАС".2. Обособени позиции: няма3. Възможност за представяне на варианти в офертитеНе се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.   За повече информация вижте приложените файлове:

прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Изграждане на нова сграда към ОДЗ № 1 „Морска звезда", в ж.к. „Меден Рудник", гр. Бургас"

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с "Изграждане на нова сграда към ОДЗ № 1 "Морска звезда", в ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 19.06.2009 г. (петък), от 09,00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на…

прочетете повече