Обществени поръчки -Профил на купувача

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Велоалея и тротоар за пешеходци в участъка от ж.п. прелеза на бул. „Димитър Димов” до укритието за наблюдение на птици при „Атанасовското езеро”.

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет:    "Велоалея и тротоар за пешеходци в участъка от ж.п. прелеза на бул. "Димитър Димов” до укритието за наблюдение на птици при "Атанасовското езеро”.     2009 г    

прочетете повече

„Извършване на консултантски услуги за подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на мобилна станция за контрол качеството на въздуха в община Бургас”

Община Бургас, на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Ви отправя покана да представите  Оферта за изпълнение на следната поръчка: "Извършване на консултантски услуги за подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка за "Доставка на мобилна станция за контрол качеството на въздуха в община Бургас” по проект: "BG0030 Мобилна лаборатория за интегрирано…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Позиция 1. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за паркинг и обслужващи улици в ж.к. „Меден рудник” до блок 425 в съответствие с одобрен ПУР. Позиция 2

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:    "Позиция 1. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за паркинг и обслужващи улици в ж.к. "Меден рудник” до блок 425 в съответствие с одобрен ПУР. Позиция 2. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне…

прочетете повече

Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи – СМР за обекти:

"Изпълнение на строителни и монтажни работи -СМР за обекти: ЛОТ 1 - Изпълнение на СМР за обект: ОУ "Елин Пелин"ЛОТ 2 - Изпълнение на СМР за обект: ПГСАГ "Кольо ФичетоЛОТ 3 - Изпълнение на СМР за обект: ПГЕЕ "Константин Фотинов" и СОУ "Иван Вазов"ЛОТ 4 - Изпълнение на СМР за обект: ГПНЕ "Гьоте" и ГПАЕ "Гео Милев"ЛОТ 5 - Изпълнение на СМР за обект: ЦДГ №2 "Ханс Кр. Андерсен" По проект: ,,Подобряване на образователната инфраструктура…

прочетете повече

Обществена поръчка с предмет: Разработване и внедряване на цялостно решение за управление и контрол на кратковременното платено паркиране в централната част на гр. Бургас.

ОБЩИНА БУРГАС ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ Разработване и внедряване на цялостно решение за управление и контрол на кратковременното платено паркиране в централната част на гр. Бургас. Гр. Бургас2009г

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Актуализация на ПУП- ПРЗ за ж.к. „Зорница”, град Бургас

СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Актуализация на ПУП- ПРЗ за ж.к. "Зорница”, град Бургас”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 01.12.2009 г. (вторник), от 14,00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на…

прочетете повече

Открит конкрс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Изграждане на обект: „Корекция на източното дере кв.”Долно Езерово” – ІІ етап, кв. „Долно Езерово” – гр.Бургас”.

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: " Изграждане на обект: "Корекция на източното дере кв.”Долно Езерово” – ІІ етап, кв. "Долно Езерово” – гр.Бургас”.     2009 г.

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Позиция 1. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за улица в с. Маринка в съответствие с одобрен ПУР. Позиция 2. Избор на проектант с пълна

Община Бургас на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Позиция 1. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за улица в с. Маринка в съответствие с одобрен ПУР. Позиция 2. Избор на проектант с пълна проектантска правоспособност за изготвяне на ТРИП за улица в с. Равнец в съответствие с одобрен ПУР.…

прочетете повече