Обществени поръчки (16 юли 2014 г. - 31 декември 2019 г.)

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществено поръчка с предмет: „Изграждане на улично осветление на:

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Изграждане на улично осветление на:1. Обект "Улично осветление на обслужваща улица (о.т.98-97-96-94-92-о.т.54), северно от кв.13 и кв.18, ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас";2. Обект "Районно осветление парк "Минерални бани", кв. "Ветрен", гр. Бургас", че ценовите оферти на допуснатите…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Упражняване на независим строителен надзор в проектирането и строителството за обект: „Извършване на рехабилитация на водоснабдителни и канализационни мрежи в кв. „Меден рудник”

СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА БУРГАС, на основание чл. чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Упражняване на независим строителен надзор в проектирането и строителството за обект: "Извършване на рехабилитация на водоснабдителни и канализационни мрежи в кв. "Меден рудник” в гр. Бургас”, вкл. строителен надзор и оценка на съответствието,…

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на електронно информационна система на плувен басейн комплекс „Флора”, което включва доставка и монтаж на: 1.1. Тренировъчен часовник за басейн; 1.2. Информационно табло

ОБЩИНА БУРГАС   Дирекция   "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ”   ДОКУМЕНТАЦИЯ   ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на електронно информационна система на плувен басейн комплекс "Флора”, което включва доставка и монтаж на: 1.1. Тренировъчен часовник за басейн; 1.2. Информационно табло за състезания по водна топка ведно с Комплект 4 броя…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ № 5 "Златна рибка" и ЦДГ № 28 "Детелина" - гр. Бургас"

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ № 5 "Златна рибка” и ЦДГ № 28 "Детелина” – гр. Бургас”.

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Техническа помощ към Звено за изпълнение на проект № 58111-17-208 Инвестиционни проекти за водоснабдителната и канализационната мрежа на Бургас - Меден рудник”

СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Техническа помощ към Звено за изпълнение на проект № 58111-17-208 Инвестиционни проекти за водоснабдителната и канализационната мрежа на Бургас - Меден рудник", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 11.03.2011…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Изграждане на спортен комплекс в к-с “Славейков”, гр. Бургас”.

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: “Изграждане на спортен комплекс в к-с “Славейков”, гр. Бургас”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в конкурса лица ще бъдат отворени и оповестени на 07.03.2011 г. (понеделник), от 14,00 часа, в административната сграда на Община Бургас,…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улично осветление по стълбовете на контактната мрежа на тролейбусен транспорт в ЦГЧ на гр. Бургас, в следните участъци:

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция на улично осветление по стълбовете на контактната мрежа на тролейбусен транспорт в ЦГЧ на гр. Бургас, в следните участъци:Участък ІІ - по бул. "Демокрация" (от кръстовището с ул. "Цар Симеон І" до кръстовището с ул. "Димитър Димов");Участък ІІІ…

прочетете повече

Съобщение за отмяна на заседание относно открита процедура "Техническа помощ към Звено за изпълнение на проект № 58111-17-208 Инвестиционни проекти за водоснабдителната и канализационната мрежа на Бургас - Меден рудник"

СЪОБЩЕНИЕ С настоящото Ви уведомяваме, че отменяме оповестеното на 24.02.2011 г. съобщение за отваряне на ценовите оферти на допуснатите до участие в открита процедура "Техническа помощ към Звено за изпълнение на проект № 58111-17-208 Инвестиционни проекти за водоснабдителната и канализационната мрежа на Бургас - Меден рудник" за 28.02.2011 г. (понеделник), от 15,00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща…

прочетете повече