Обществени поръчки -Профил на купувача

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на улични настилки по проект Канализация кв. „Победа – ІV етап”, община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС, ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Възстановяване на улични настилки по проект Канализация кв. "Победа – ІV етап”, община Бургас.”

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:”Реконструкция на улица “Христо Ботев” от ул. “Сан Стефано” до ул.”Фердинандова”, гр. Бургас"

Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Реконструкция на улица “Христо Ботев” от ул. “Сан Стефано” до ул.”Фердинандова”, гр. Бургас   2010 г. Освободени гаранции за участие: На основание чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП на 09.07.2010г.       1.Консорциум "Страбаг изток І"       2. Сдружение "Трейс…

прочетете повече

Покана за подаване на оферта за ремонт на компютърни мрежи

70-00-95/30.04.10  ПОКАНА Уведомяваме Ви, че Община Бургас на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във връзка с възникнала необходимост Ви кани да представите оферта за ремонт на компютърни мрежи на Община Бургас, с обекти и дейности както следва: ул. "Шейново" № 24 - работно място на ет.III, стая 309 - поставяне на една двойна розетка и свързване с комутатор, разположен на ет. IV,…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор в проектирането и строителството на общински обекти от І-ва до ІV-та категория” по позиции, както следва: Обособена позиция 1: Изготвяне на док

СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Упражняване на строителен надзор в проектирането и строителството на общински обекти от І-ва до ІV-та категория” по позиции, както следва: Обособена позиция 1: Изготвяне на доклад за оценка съответствието на общински проекти от първа и втора категория,…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти, хигиенни препарати и санитарни консумативи за нуждите на детските заведения на територията на Община Бургас по обособени позиции.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти, хигиенни препарати и санитарни консумативи за нуждите на детските заведения на територията на Община Бургас по обособени позиции: № 1. Месо, риба и месни продукти. № 2. Мляко и млечни продукти. № 3. Плодове и зеленчуци. № 4. Консерви-плодови и зеленчукови. № 5. Други хранителни продукти. № 6. Хляб и хлебни изделия. №…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Изпълнение на обновителни и ремонтни дейности на сградите на Културен център „Морско Казино” – Приморски парк, гр. Бургас и Сцена на открито „Охлюв” – Приморски парк, гр. Бургас.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБНОВИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА СГРАДИТЕ НА КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР "МОРСКО КАЗИНО” – ПРИМОРСКИ ПАРК, ГР. БУРГАС И СЦЕНА НА ОТКРИТО "ОХЛЮВА” – ПРИМОРСКИ ПАРК, ГР. БУРГАС” Проект "Подобряване на културната инфраструктура в община Бургас” Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 РО001/1.1-01/2007/045 Схема за предоставяне на…

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на дворни огради на детски заведения в Община Бургас, както следва: Лот 1. ОДЗ № 1 „Морска звезда”, ЦДГ № 9 „Пламъче”, ЦДГ № 3 „Радост” и ЦДГ № 20 „Златното ключе” и Лот 2. ОДЗ №

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: ""Основен ремонт на дворни огради на детски заведения в Община Бургас, както следва: Лот 1. ОДЗ № 1 "Морска звезда”, ЦДГ № 9 "Пламъче”, ЦДГ № 3 "Радост” и ЦДГ № 20 "Златното ключе” и Лот 2. ОДЗ № 3 "Звънче”, ОДЗ № 7 "Райна Княгиня”, ЦДГ № 14 "Здравец” и ЦДГ № 17 "Раковина” ””.…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на професионално медицинско оборудване за нуждите на Детска ясла №1, професионално медицинско и кухненско оборудване за нуждите на детските заведения

Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за доставка и монтаж на професионално медицинско оборудване за нуждите на Детска ясла №1, професионално медицинско и кухненско оборудване за нуждите на детските заведения на територията на Община Бургас, професионално кухненско оборудване за домашен социален…

прочетете повече