Обществени поръчки -Профил на купувача

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улица „Александър Велики” от о.т.58 – о.т.328-о.т.329-о.т.330-о.т.458-о.т.457 до о.т.456, в участъка от ул.”Христо Ботев” до ул.”Дебелт” по плана на ЦГЧ и ж.к.

СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция на улица "Александър Велики” от о.т.58 – о.т.328-о.т.329-о.т.330-о.т.458-о.т.457 до о.т.456,   в участъка от ул.”Христо Ботев” до ул.”Дебелт” по плана на ЦГЧ и ж.к. Възраждане”, гр.Бургас”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти, хигиенни препарати и санитарни консумативи за нуждите на детските заведения на територията на Община Бургас по обособени позиции: № 1. Месо, ри

СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на хранителни продукти, хигиенни препарати и санитарни консумативи за нуждите на детските заведения на територията на Община Бургас по обособени позиции: № 1. Месо, риба и месни продукти. № 2. Мляко и млечни продукти. № 3. Плодове и зеленчуци. №…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на пешеходна зона, улична мрежа, Приморски парк и обществени пространства в Централна градска

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и благоустрояване на пешеходна зона, улична мрежа, Приморски парк и обществени пространства в Централна градска част на Бургас”, със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Реконструкция, благоустрояване…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор в строителството при изпълнението на Реконструкция и благоустрояване на пешеходна зона, улична мрежа, Приморски парк и обществени пространства в Централна г

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор в строителството при изпълнението на  Реконструкция и благоустрояване на пешеходна зона, улична мрежа, Приморски парк и обществени пространства в Централна градска част на Бургас”, със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Упражняване…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на СМР за водоснабдителната и канализационната мрежа на кв. "Меден рудник" в гр. Бургас

Документация за участие в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на СМР за водоснабдителната и канализационната мрежа на кв. "Меден рудник” в гр. Бургас”.  

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”ЛОТ 1. Актуализация на технически инвестиционен проект за районно осветление в междублоковото пространство на бл. 4 – 6 – 8 – 9 и 11 – ж.к. „Лазур” – гр. Бургас и изграждане на ново осветлен

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”ЛОТ 1. Актуализация на технически инвестиционен проект за районно осветление в междублоковото пространство на бл. 4 – 6 – 8 – 9 и 11 – ж.к. "Лазур” – гр. Бургас и изграждане на ново осветление. ЛОТ 2. Изготвяне на технически инвестиционен проект и изграждане на улично осветление…

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на ремонтни работи на съществуваща спортна зала в комплекс „Зорница”, гр. Бургас, включващи подмяна на стара амортизирана фасадна дограма с нова от РVC профил”.

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на ремонтни работи на съществуваща спортна зала в комплекс "Зорница”, гр. Бургас, включващи подмяна на стара амортизирана фасадна дограма с нова от РVC профил”. .   2010 г.

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:„Основен ремонт на санитарни възли в училища и детски заведения, както следва:

Община Бургас, на основание чл. 69 а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Основен ремонт на санитарни възли в училища и детски заведения, както следва: Лот 1. ОУ "Антон Страшимиров”, СОУ "Константин Преславски”, ОУ "Св. Княз Борис І-ви”, ОУ "Иван Вазов”, СОУ "Йордан Йовков”, ПГАЕ "Гео Милев” и ГПНЕ "Гьоте” и Лот 2. ЦДГ № 10 "Слънце”,…

прочетете повече