Обществени поръчки -Профил на купувача

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Извършване на основен ремонт на санитарни възли в училища и детски градини в Община Бургас по лотове

    Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет:  "Извършване на основен ремонт на санитарни възли в училища и детски градини в Община Бургас по лотове както следва:      ЛОТ 1 СОУ "Димчо Дебелянов", СОУ "Йордан Йовков" "Хр.Ботев"-кв.Сарафово ОДЗ №7"Райна Княгиня"    ЛОТ 2 ОУ "Бр.Миладинови", ОУ "П.К.Яворов" ОУ "Васил Левски"-кв.Г.Езерово ОУ "Любен Каравелов", ЦДГ №5 "Златна рибка…

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на сградата на ЦДГ № 1 „Звездица”, град Бургас ."

І. Описание на предмета на поръчката.1. Предмет на малката обществена поръчка: "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ЦДГ № 1 "ЗВЕЗДИЦА"- ГР. БУРГАС".2. Обособени позиции: няма3. Възможност за представяне на варианти в офертитеНе се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.   За повече информация вижте приложените файлове:

прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Изграждане на нова сграда към ОДЗ № 1 „Морска звезда", в ж.к. „Меден Рудник", гр. Бургас"

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с "Изграждане на нова сграда към ОДЗ № 1 "Морска звезда", в ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 19.06.2009 г. (петък), от 09,00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на…

прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинската администрация на Община Бургас"

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Доставка на канцеларски материали за нуждите на общинската администрация на Община Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 19.06.2009 г. (петък), от 11,00 часа, в административната сграда на Община Бургас,…

прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: "Доставка на нов товарен автомобил за репатриране на леки автомобили и джипове за нуждите на Община Бургас, съгласно техническито описание, неразделна част от документацията"

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет "Доставка на нов товарен автомобил за репатриране на леки автомобили и джипове за нуждите на Община Бургас, съгласно техническито описание, неразделна част от документацията", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени…

прочетете повече

„Подмяна на стара, амортизирана дограма с нова от PVC профил в училища на територията на Община Бургас /по приложен списък/ обособени в два лота:

ОБЩИНА БУРГАСПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАПредмет на обществената поръчка: "Подмяна на стара, амортизирана дограма с нова от PVC профил в училища на територията на Община Бургас /по приложен списък/ обособени в два лота: ЛОТ 1 - Подмяна на стара амортизирана дограма с нова от PVC профил за обект: 1. ОУ "Христо Ботев" - кв. Долно Езерово;2. СОУ "Св. Св. Кирил и Методий";3. ОУ "Любен Каравелов";4. ОУ "Антон…

прочетете повече

Съобщение до закупилите документация за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи, формуляри за нуждите на администрацията на Община Бургас, съгласно Приложения № 1, 2, 3 и 4, неразделна част от д

При изготвяне на офертата за кандидатстване, участниците в обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи, формуляри за нуждите на администрацията на Община Бургас, съгласно Приложения № 1, 2, 3 и 4, неразделна част от документацията" следва да имат предвид, че избраният изпълнител се задължава, при възникване на необходимост за Възложителя, да осигурява доставката на канцеларски…

прочетете повече

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантска услуга, включваща упражняване на строителен надзор по време на строителството, съставяне на технически паспорт на строежа и упражняване на инвеститорска фун

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: "Извършване на консултантска услуга, включваща упражняване на строителен надзор по време на строителството, съставяне на технически паспорт на строежа и упражняване на инвеститорска функция по време на изграждане на обект "Реконструкция на общинския път Бургаски минерални бани - Банево - Изворище от км 1+240 до км 8+050, Община Бургас" СЪОБЩЕНИЕ…

прочетете повече