Обществени поръчки -Профил на купувача

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на СМР за водоснабдителната и канализационната мрежа на кв. "Меден рудник" в гр. Бургас

Документация за участие в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнение на СМР за водоснабдителната и канализационната мрежа на кв. "Меден рудник” в гр. Бургас”.  

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”ЛОТ 1. Актуализация на технически инвестиционен проект за районно осветление в междублоковото пространство на бл. 4 – 6 – 8 – 9 и 11 – ж.к. „Лазур” – гр. Бургас и изграждане на ново осветлен

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”ЛОТ 1. Актуализация на технически инвестиционен проект за районно осветление в междублоковото пространство на бл. 4 – 6 – 8 – 9 и 11 – ж.к. "Лазур” – гр. Бургас и изграждане на ново осветление. ЛОТ 2. Изготвяне на технически инвестиционен проект и изграждане на улично осветление…

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на ремонтни работи на съществуваща спортна зала в комплекс „Зорница”, гр. Бургас, включващи подмяна на стара амортизирана фасадна дограма с нова от РVC профил”.

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на ремонтни работи на съществуваща спортна зала в комплекс "Зорница”, гр. Бургас, включващи подмяна на стара амортизирана фасадна дограма с нова от РVC профил”. .   2010 г.

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:„Основен ремонт на санитарни възли в училища и детски заведения, както следва:

Община Бургас, на основание чл. 69 а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Основен ремонт на санитарни възли в училища и детски заведения, както следва: Лот 1. ОУ "Антон Страшимиров”, СОУ "Константин Преславски”, ОУ "Св. Княз Борис І-ви”, ОУ "Иван Вазов”, СОУ "Йордан Йовков”, ПГАЕ "Гео Милев” и ГПНЕ "Гьоте” и Лот 2. ЦДГ № 10 "Слънце”,…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Оборудване и обзавеждане за спортни комплекси и зали по приложен списък както следва: 1.Спортна Зала „Никола Станчев”, к-с „Меден Рудник”,2.Плувен басейн „Флора”, Приморски парк

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП,  уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Оборудване и обзавеждане за спортни комплекси и зали  по приложен списък както следва: 1.Спортна Зала "Никола Станчев”, к-с "Меден Рудник”, 2.Плувен басейн "Флора”, Приморски парк, 3. Спортен комплекс "Изгрев”, к-с "Изгрев”, че ценовите оферти на допуснатите…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи, формуляри, за нуждите на администрацията на Община Бургас”.

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи, формуляри, за нуждите на администрацията на Община Бургас”. .   2010 г.

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Енергийноефективно саниране в училища в Община Бургас по две обособени позиции, както следва:

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Енергийноефективно саниране в училища  в Община Бургас по две обособени позиции, както следва: І- ва обособена позиция "Енергийноефективно саниране на сградата на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника” и ІІ- ра обособена позиция "Енергийноефективно саниране…

прочетете повече