Обществени поръчки (16 юли 2014 г. - 31 декември 2019 г.)

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Извършване на рехабилитация на водопроводни и канализационни мрежи в кв. „Меден рудник” в гр. Бургас”:

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на рехабилитация на водопроводни и канализационни мрежи в кв. "Меден рудник” в гр. Бургас”: 1) Главен източен канализационен колектор 2) Рехабилитация на водопроводната мрежа и ПС Победа 3) Водоснабдяване и канализация на Зона РЦ”, финансиран…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническа помощ към Звено за изпълнение на проект № 58111-17-208 „Инвестиционни проекти за водоснабдителната и канализационна мрежа на Бургас – Меден рудник ”

ОБЩИНА БУРГАСДирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ”ДОКУМЕНТАЦИЯОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Техническа помощ към Звено за изпълнение на проект № 58111-17-208 "Инвестиционни проекти за водоснабдителната и канализационна мрежа на Бургас - Меден рудник”. 2010 г.  

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улица „Цар Калоян” от о.т. 493 – 495 – 479 – 506 – 471 – 463 – 457 – 451 – 510 – 443 – 441 – 427 – 431 – 419 – 416 – 409 – 412 – до о.т. 405, в участъка от бул. „Иван Вазов”

ОБЩИНА БУРГАС  Дирекция                                              "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ”   ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на улица "Цар Калоян” от о.т. 493 - 495 - 479 - 506 - 471 - 463 - 457 - 451 - 510 - 443 - 441 - 427 - 431 - 419 - 416 - 409 - 412 - до…

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Център за временно настаняване на бездомни хора” – вътрешно преустройство на сграда – имот с идентификатор 07079.659.170.1 в УПИ VІІІ, кв. 11 по плана на кв. „Акациите”, ул. „Китка”, гр.

                                                                ОБЩИНА БУРГАС                                                                   …

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Пътно кръстовище и връзка за вилна зона „Росенец” с път ІІ-99 при км. 4+433, Община Бургас”.

ОБЩИНА БУРГАС, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Пътно кръстовище и връзка за вилна зона "Росенец" с път ІІ-99 при км. 4+433, Община Бургас", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 26.11.2010 г. (петък), от 11:00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ”: ЛОТ 1– Оборудване на професионални гимназии; ЛОТ 2 – Битово оборудване

СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ”: ЛОТ 1 – Оборудване на професионални гимназии; ЛОТ 2 – Битово оборудване”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 24.11.2010 г. (сряда), от 11, 00 часа, в административната…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на плувен басейн в Младежки културен център– Бургас, ул. „Гладстон” 47- първи етап

СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, във връзка с разпоредбата на чл. 38, ал. 5 от НВМОП, уведомява участниците в обявения открит конкурс за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Основен ремонт на плувен басейн в Младежки културен център– Бургас, ул. "Гладстон” 47- първи етап”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 22.11.2010 г. (понеделник), от 14, 00 часа,…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Разработване на интегриран проект за управление на питейните и отпадни води - с. Рудник и м.с. Черно море

СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Разработване на интегриран проект за управление на питейните и отпадни води - с. Рудник и м.с. Черно море“,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 22.11.2010 г. (понеделник), от 13, 30 часа, в административната…

прочетете повече