Обществени поръчки -Профил на купувача

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:"Реконструкция на ул. "Христо Ботев" от ул. "Сан Стефано" до ул. "Фердинандова", гр. Бургас"

Община Бургас, на основание чл. 69 а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция на ул. "Христо Ботев" от ул. "Сан Стефано" до ул. "Фердинандова", гр. Бургас",  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 16.06.2010 г. (сряда), от 14,00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща…

прочетете повече

Покана за доставка на софтуер

91-00-269/14.06.10 ПОКАНА Уведомяваме Ви, че Община Бургас на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Ви кани да представите оферта за доставка на софтуер, като посочите единични цени за доставка на: - Прелицензиране на MS Exchange Server SE версия 2007 до версия 2010 - Лиценз за MS Share Point Server 2010 - Windows Server 2008 R2Standard             Срок за доставка: до 30 работни дни. Начин на плащане:…

прочетете повече

Покана за подаване на оферта за обществена поръчка с предмет „Архитектурно художествено светодиодно осветление на паметници на културата и инфраструктурни обекти - по списък"

П     О     К     А     Н     А 70-00-114/11.06.10   На основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки, Ви уведомяваме, че Община Бургас, Ви кани да подадете оферта за обществена поръчка с предмет "Архитектурно художествено светодиодно осветление на паметници на   културата и инфраструктурни обекти - по списък" Офертата за участие се подава…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР: ЛОТ 1 – Оборудване на професионални гимназии; ЛОТ 2 – Специализирано оборудване за кабинети; ЛОТ 3 – Компютърно и IT оборудване; ЛОТ 4

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И СОФТУЕР: ЛОТ 1 – Оборудване на професионални гимназии; ЛОТ 2 – Специализирано оборудване за кабинети; ЛОТ 3 – Компютърно и IT оборудване; ЛОТ 4 – Битово оборудване”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата…

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на електронно информационна система на плувен басейн комплекс „Флора”, което включва доставка и монтаж на:

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за доставка и монтаж на електронно информационна система на плувен басейн комплекс "Флора”, което включва доставка и монтаж на: 1.1. Тренировъчен часовник за басейн; 1.2. Информационно табло за състезания по водна топка ведно с Комплект 4 броя дисплея за показване на…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на професионално медицинско оборудване за нуждите на Детска ясла № 1, професионално медицинско и кухненско оборудване за нуждите на детск

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Избор на изпълнител за доставка и монтаж на професионално медицинско оборудване за нуждите на Детска ясла № 1, професионално медицинско и кухненско оборудване за нуждите на детските заведения на територията на Община Бургас, професионално кухненско оборудване за…

прочетете повече

Съобщние за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: "Текуща поддръжка и аварийни ремонти на водопроводна и канализационна мрежа на територията на Община Бургас, публична общинска собственост".

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП,  уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Текуща поддръжка и аварийни ремонти на водопроводна и канализационна мрежа на територията на Община Бургас, публична общинска собственост”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 09.06.2010 г. (сряда)…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за продажба на лекарствени продукти на военноинвалиди, военнопострадалите и ветераните от войните съгласно Наредба № 1 от 8 януари 2007 г. за реда за получаван

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Избор на изпълнител за продажба на лекарствени продукти на военноинвалиди, военнопострадалите и ветераните от войните съгласно Наредба № 1 от 8 януари 2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите и Наредба…

прочетете повече