Обществени поръчки (16 юли 2014 г. - 31 декември 2019 г.)

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Светофарна уредба на ул. „Въстаническа” и Източна районна артерия (път ІІІ-7908 ж.к. „Меден рудник” – с.Твърдица) в ж.к. „Меден рудник”, гр. Бургас – проектиране и изграждане”.

                                                                ОБЩИНА БУРГАС                                                                    …

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на алейно осветление в Приморски парк, гр. Бургас”.

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция на алейно осветление в Приморски парк, гр. Бургас", че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на 18.11.2010г. /четвъртък/ от 11:00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска" № 26, ет.1, Заседателна…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:„Изграждане на улици: ЛОТ 1. Обслужваща улица бл. 136, 137, 138 и 139 ж.к. „Изгрев”, гр. Бургас и ЛОТ 2. Обслужваща улица и паркинги до бл. 55 и 56 (о.т. 1170 – 1245 – 1244 – 1171)

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Изграждане на улици: ЛОТ 1. Обслужваща улица бл. 136, 137, 138 и 139 ж.к. "Изгрев”, гр. Бургас и ЛОТ 2. Обслужваща улица и паркинги до бл. 55 и 56 (о.т. 1170 – 1245 – 1244 – 1171) ж.к. "Славейков”, гр. Бургас”, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Канализация и ПСОВ гр. Българово, подобекти:

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Канализация и ПСОВ гр. Българово, подобекти: 1. Довеждащ колектор и водопровод до ПСОВ гр. Българово 2. Канализация за битови отпадни води - гр. Българово – І етап”2010 г.  

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: 1. Актуализация и допълнение на съществуващ ТИП за „Улица от о.т. 922- 924А- 924Б по плана на к-с „Изгрев”, град Бургас. 2. Изграждане на „Улица от о.т. 922- 924А- 924Б по плана н

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: 1. Актуализация и допълнение на съществуващ ТИП за "Улица от о.т. 922- 924А- 924Б по плана на к-с "Изгрев", град Бургас. 2. Изграждане на "Улица от о.т. 922- 924А- 924Б по плана на к-с "Изгрев", град Бургас, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на 16.11.2010г.…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен инвестиционен проект за улично осветление главен път Е І-9 – изхода към КК „Слънчев бряг” – гр. Бургас”.

                                                                ОБЩИНА БУРГАС                                                                     …

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценова оферта за обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на ул. "Христо Ботев" и ул. "Цар Петър", гр. Бургас" - ІІ етап

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция на ул. "Христо Ботев" и ул. "Цар Петър", гр. Бургас" - ІІ етап, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на 12.11.2010г. /петък/ от 14:00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска” №…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет:„Закупуване и гаранционно обслужване на два броя лекотоварни автомобили /нови или употребявани/ за нуждите на Общинско предприятие „Спортни имоти паркинги и

СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Закупуване и гаранционно обслужване на два броя лекотоварни автомобили /нови или употребявани/ за нуждите на Общинско предприятие "Спортни имоти паркинги и гаражи”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени…

прочетете повече