Обществени поръчки (16 юли 2014 г. - 31 декември 2019 г.)

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 02.11.2010 г. (вторник), от 13, 30 часа, в административната сграда…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на консултантски услуги за изпълнение на следните основни дейности:

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП,  уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Осъществяване на консултантски услуги за изпълнение на следните основни дейности: Разработване на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Бургас 2010 г. -2020 г. и План за действие 2011 г. – 2013 г. Разработване и изпълнение на Комуникационна стратегия,…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Проектиране на Зона за спорт с плувен басейн в УПИ ІІ, кв. 13, по плана на в.з. „Минерални бани”, гр. Бургас и изграждане и пускане в експлоатация на І етап – Зона плувен басейн”

СЪОБЩЕНИЕ: Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Проектиране на Зона за спорт с плувен басейн в УПИ ІІ, кв. 13, по плана на в.з.  "Минерални бани", гр. Бургас и изграждане и пускане в експлоатация на І етап - Зона плувен басейн", че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени…

прочетете повече

„Основен ремонт на плувен басейн в Младежки културен център –Бургас, ул. „Гладстон” 47- първи етап”.

О Б Щ И Н А Б У Р Г А С ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на плувен басейн в Младежки културен център- Бургас, ул. "Гладстон" 47- първи етап". 2010 г.

прочетете повече

„Изграждане и реконструкция на улично осветление, по обособени позиции: Обособена позиция 1: 1. Обект №1109 - „Реконструкция на улично осветление ул. „Транспортна”, жк „Изгрев”, гр. Бургас”; Обособена позиция 2: 1. Обект №1107 - „Улично осветление на обсл

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане и реконструкция на улично осветление, по обособени позиции: Обособена позиция 1:1. Обект №1109 - "Реконструкция на улично осветление ул. "Транспортна", жк "Изгрев", гр. Бургас". Обособена позиция 2:1. Обект №1107 - "Улично осветление на обслужваща улица (о.т.98-97-96-94-92-о.т.54),…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води- кв. Горно Езерово, гр. Бургас, област Бургас

Документация  за участие в открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Разработване на интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води- кв. Горно Езерово, гр. Бургас, област Бургас.”  

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Проектиране на ново осветление, както следва:

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: " Проектиране на ново осветление, както следва: Обект 1. "Реконструкция и изграждане на улично осветление в гр. Бургас (сборен)” и Обект 2. "Улично осветление – с. Равнец”.     2010 г.

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: "Направа на топлоизолация на сградата на ОУ „Христо Ботев” – кв. Ветрен – гр. Бургас”

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП,  уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Направа на топлоизолация на сградата на ОУ "Христо Ботев” – кв. Ветрен – гр. Бургас”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 01.10.2010 г. (петък) от 14,00 часа, в административната сграда на Община…

прочетете повече