Обществени поръчки -Профил на купувача

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на дворни огради на детски заведения в Община Бургас, както следва: Лот 1. ОДЗ № 1 „Морска звезда”, ЦДГ № 9 „Пламъче”, ЦДГ № 3 „Радост” и ЦДГ № 20 „Златното ключе” и Лот 2. ОДЗ №

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: ""Основен ремонт на дворни огради на детски заведения в Община Бургас, както следва: Лот 1. ОДЗ № 1 "Морска звезда”, ЦДГ № 9 "Пламъче”, ЦДГ № 3 "Радост” и ЦДГ № 20 "Златното ключе” и Лот 2. ОДЗ № 3 "Звънче”, ОДЗ № 7 "Райна Княгиня”, ЦДГ № 14 "Здравец” и ЦДГ № 17 "Раковина” ””.…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка и монтаж на професионално медицинско оборудване за нуждите на Детска ясла №1, професионално медицинско и кухненско оборудване за нуждите на детските заведения

Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за доставка и монтаж на професионално медицинско оборудване за нуждите на Детска ясла №1, професионално медицинско и кухненско оборудване за нуждите на детските заведения на територията на Община Бургас, професионално кухненско оборудване за домашен социален…

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на спортни площадки в училища ”.

Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Основен ремонт на спортни площадки  в училища ”.     2010 г.

прочетете повече

Покана за подаване на оферта за доставка на 1 бр. копирна машина

91-00-207/15.04.10   ПОКАНА  Уведомяваме Ви, че Община Бургас на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки Ви кани да представите оферта за доставка на 1 бр. копирна машина със следните минимални технически характеристики:             Макс. размер на оригинала: А4; Резолюция: Копиране: 600 dpi x 600 dpi; Принтиране: 1200 dpi x 600 dpi; Скорост на копиране/принтиране: А4: 18 стр.…

прочетете повече

Покана за подаване на оферта за ремонт на компютърни мрежи

91-00-206/15.04.10  ПОКАНА Уведомяваме Ви, че Община Бургас на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във връзка с възникнала необходимост Ви кани да представите оферта за ремонт на компютърни мрежи на Община Бургас, с обекти и дейности както следва: ул. "Шейново" № 24 - работни места в следните помещения: ет. I, ст. 1 - 6 бр., ст. 2 - 3 бр., ст. 3 - 3 бр. ул. "Конт Андрованти" № 1 - работни места…

прочетете повече

Покана за подаване на оферта за доставка на софтуер

91-00-205/15.04.10  ПОКАНА Уведомяваме Ви, че Община Бургас на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Ви кани да представите оферта за доставка на софтуер както следва: - Прелицензиране на MS Exchange Server SE версия 2007 до версия 2010 - 1 бр. - Лиценз за MS Share Point Server 2010 - 1 бр.             Програмните продукти да са на оригинален носител (CD, DVD), придружени от съответната…

прочетете повече

Покана за подаване на оферта за доставка и монтаж на система за видеонаблюдение в подлеза до Университет "Проф. Д-р Асен Златаров"

91-00-204/15.04.10   ПОКАНА  Уведомяваме Ви, че Община Бургас на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки Ви кани да представите оферта за доставка и монтаж на система за видеонаблюдение при следните условия:             Местоположение: подлез до Университет "Проф. Д-р Асен Златаров"; Брой видеокамери: 2, за наблюдение на подемниците за инвалиди, монтирани…

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на проект за изменение на ТУП /ОУП/ за територията на гр. Българово, с. Миролюбово, с. Брястовец, с. Изворище, с. Драганово, с. Рудник, с. Черно море, с. Братово и с. Равнец и техните

Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на проект за изменение на ТУП /ОУП/ за територията на гр. Българово, с. Миролюбово, с. Брястовец, с. Изворище, с. Драганово, с. Рудник, с. Черно море, с. Братово и с. Равнец и техните землища” към тръжна документация ”.   2010 г.

прочетете повече