Обществени поръчки (16 юли 2014 г. - 31 декември 2019 г.)

Открита процедура с предмет: „Доставка на оборудване: ЛОТ 1 – Оборудване на професионални гимназии; ЛОТ 2 – Битово оборудване

Документация за участие в открита процедура с предмет: "Доставка на оборудване: ЛОТ 1 – Оборудване на професионални гимназии; ЛОТ 2 – Битово оборудване.”

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изграждане на улици в гр.Бургас:

  "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на улици в гр.Бургас: ЛОТ 1. Обслужваща улица бл. 136, 137, 138 и 139 к-с "Изгрев”, гр. Бургас; ЛОТ 2. Обслужваща улица и паркинги до бл. 55 и 56 (о.т. 1170 – 1245 – 1244 – 1171) ж.к. "Славейков”, гр. Бургас” .   2010 г    

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: "Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас”.

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на плодове и зеленчуци за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас", че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на 23.09.2010г. (четвъртък) от 10:00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска"…

прочетете повече

"Пътно кръстовище и връзка за вилна зона "Росенец"с път П-99 при км. 4+433", Община Бургас.

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Пътно кръстовище и връзка за вилна зона "Росенец"с път П-99 при км. 4+433", Община Бургас. 2010 г.

прочетете повече

”Реконструкция на улица “Христо Ботев” и ул.”Цар Петър” – ІІ етап (от ул.”Фердинандова” до ул.”Иван Вазов”), гр. Бургас

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на улица "Христо Ботев" и ул. "Цар Петър" - ІІ етап (от ул. "Фердинандова" до ул. "Иван Вазов"), гр. Бургас 2010 г.

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на ЦДГ и ОДЗ на територията на Община Бургас”.        

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Проектиране на Зона за спорт с плувен басейн в УПИ ІІ, кв. 13, по плана на в.з. „Минерални бани”, гр. Бургас и изграждане и пускане в експлоатация на І етап- Зона плувен басейн”

ОБЩИНА БУРГАС ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: "Проектиране на Зона за спорт с плувен басейн в УПИ ІІ, кв. 13, по плана на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас и изграждане и пускане в експлоатация на І етап- Зона плувен басейн" 2010 г.

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване на интегрrран проект за управление на питейни и отпадни води - с. Рудник и м.с. Черно море, община Бургас, област Бургас

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТНОСНО:  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Разработване на интегриран проект за управление на питейни и отпадни води - с. Рудник и м.с. Черно море, община Бургас, област Бургас”    

прочетете повече