Обществени поръчки -Профил на купувача

Покана за подаване на оферта за доставка на софтуер

91-00-205/15.04.10  ПОКАНА Уведомяваме Ви, че Община Бургас на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Ви кани да представите оферта за доставка на софтуер както следва: - Прелицензиране на MS Exchange Server SE версия 2007 до версия 2010 - 1 бр. - Лиценз за MS Share Point Server 2010 - 1 бр.             Програмните продукти да са на оригинален носител (CD, DVD), придружени от съответната…

прочетете повече

Покана за подаване на оферта за доставка и монтаж на система за видеонаблюдение в подлеза до Университет "Проф. Д-р Асен Златаров"

91-00-204/15.04.10   ПОКАНА  Уведомяваме Ви, че Община Бургас на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки Ви кани да представите оферта за доставка и монтаж на система за видеонаблюдение при следните условия:             Местоположение: подлез до Университет "Проф. Д-р Асен Златаров"; Брой видеокамери: 2, за наблюдение на подемниците за инвалиди, монтирани…

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на проект за изменение на ТУП /ОУП/ за територията на гр. Българово, с. Миролюбово, с. Брястовец, с. Изворище, с. Драганово, с. Рудник, с. Черно море, с. Братово и с. Равнец и техните

Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на проект за изменение на ТУП /ОУП/ за територията на гр. Българово, с. Миролюбово, с. Брястовец, с. Изворище, с. Драганово, с. Рудник, с. Черно море, с. Братово и с. Равнец и техните землища” към тръжна документация ”.   2010 г.

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за продажба на лекарствени продукти на военноинвалиди, военнопострадалите и ветераните от войните съгласно Наредба № 1 от 8 януари 2007 г. за реда за получаване и заплаща

Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за продажба на лекарствени продукти на военноинвалиди, военнопострадалите и ветераните от войните съгласно Наредба № 1 от 8 януари 2007 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите и Наредба № 17 от…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: Обезпечаване на нуждите на Община Бургас от хотелско настаняване.

  СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Обезпечаване на нуждите на Община Бургас от хотелско настаняване”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 12.04.2010 г. (понеделник), от 09, 30 часа, в административната сграда на Община Бургас,…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Комплексно ежедневно почистване с препарати и техника на сгради, ползвани от Община Бургас за нуждите на общинската администрация”.

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Комплексно ежедневно почистване с препарати и техника на сгради, ползвани от Община Бургас за нуждите на общинската администрация”. 2010 г.

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:„Доставка на готова храна 5 (пет) пъти дневно за нуждите на децата от ДДЛРГ „Ал.Г.Коджакафалията” – гр.Бургас, бул. „Стефан Стамболов” №21 ,както следва:1. Сутрешна закуска; 2. Под

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП,  уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на готова храна 5 (пет) пъти дневно за нуждите на децата от ДДЛРГ "Ал.Г.Коджакафалията” – гр.Бургас, бул. "Стефан Стамболов” №21 ,както следва:1. Сутрешна закуска; 2. Подкрепителна закуска в 10:00ч.; 3. Обяд; 4. Подкрепителна закуска в 16:00ч.; 5. Вечеря, съгласно…

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Извършване на услуга по техническа поддръжка и експлоатация на 10 броя водни ефекти и фонтани, собственост на Община Бургас, на територията на гр. Бургас”.

ОБЩИНА БУРГАС Дирекция"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на услуга по техническа поддръжка и експлоатация на 10 броя водни ефекти и фонтани, собственост на Община Бургас, на територията на гр. Бургас”. 2010 г.  

прочетете повече