Обществени поръчки (16 юли 2014 г. - 31 декември 2019 г.)

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:"Доставка на мобилна станция за контрол качеството на въздуха в Община Бургас”

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на мобилна станция за контрол качеството на въздуха в Община Бургас”,  че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на 31.08.2010г. /вторник/ от 14:00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска”…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на алейно осветление в Приморски парк, гр. Бургас".

ОБЩИНА БУРГАС Открита Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на алейно осветление в Приморски парк, гр. Бургас". 2010г.

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Избор на финансова институция за предоставяне на целеви, дългосрочен, инвестиционен банков кредит на Община Бургас в размер на 10 млн. (десет милиона) лева

СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на целеви, дългосрочен, инвестиционен банков кредит на Община Бургас в размер на 10 млн. (десет милиона) лева”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени…

прочетете повече

Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор в строителството при изпълнението на реконструкция и благоустрояване на пешеходна зона, улична мрежа, Приморски парк и обществени пространства в Централна градска част на Бургас”

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Упражняване на строителен надзор в строителството при изпълнението на реконструкция и благоустрояване на пешеходна зона, улична мрежа, Приморски парк и обществени пространства в Централна градска част на Бургас", ще бъдат отворени и оповестени на 20.08.2010 г. (петък),…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на проект за изменение на ТУП /ОУП/ за територията на гр. Българово, с. Миролюбово, с. Брястовец, с. Изворище, с. Драганово, с. Рудник, с. Черно море, с. Братово и с. Равнец

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Изготвяне на проект за изменение на ТУП /ОУП/ за територията на гр. Българово, с. Миролюбово, с. Брястовец, с. Изворище, с. Драганово, с. Рудник, с. Черно море, с. Братово и с. Равнец и техните землища" ще бъдат отворени и оповестени на 20.08.2010 г. (петък), от 10,00 часа, в административната…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: ”Доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи, формуляри, за нуждите на администрацията на Община Бургас”.

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи, формуляри, за нуждите на администрацията на Община Бургас”, ще бъдат отворени и оповестени на 11.08.2010 г. (сряда), от 14,00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска”…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:„Проектиране и изграждане на временен открит паркинг до ДКЦ 2, кв. 135 ЦГЧ, гр. Бургас”.

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП,  уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Проектиране и изграждане на временен открит паркинг до ДКЦ 2, кв. 135 ЦГЧ, гр. Бургас”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 06.08.2010 г. (петък) от 15,00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет:"Реконструкция и благоустрояване на пешеходна зона, улична мрежа, Приморски парк и обществени пространства в Централна градска част на Бургас”.

Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция и благоустрояване на пешеходна зона, улична мрежа, Приморски парк и обществени пространства в Централна градска част на Бургас”,  че ценовите оферти на допуснатите участници по: - Обособена позиция 2: "Реконструкция на ул. "Генерал Гурко”, ул. "Адам…

прочетете повече