Обществени поръчки (16 юли 2014 г. - 31 декември 2019 г.)

Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на ул. “Места” между о.т. 130-127-126-125-123-121-119-118-117-115 до о.т. 114 по плана на ж.к. “Лазур”, гр. Бургас

СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Реконструкция на ул. "Места” между о.т. 130-127-126-125-123-121-119-118-117-115 до о.т. 114 по плана на ж.к. "Лазур”, гр. Бургас”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 21.07.2010 г. (сряда), от 14, 00 часа, в административната…

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за общестена поръчка с предмет: "Енергоефективно саниране в училища в Община Бургас”.

СЪОБЩЕНИЕ Община Бургас, на основание чл. 38, ал. 4 от НВМОП,  уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Енергоефективно саниране в училища в Община Бургас”, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 20.07.2010 г. (вторник) от 14,00 часа, в административната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. "Александровска"…

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на целеви целеви дългосрочен инвестиционен банков кредит на Община Бургас в размер на 10 000 000 (десет милиона) лева".

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на целеви дългосрочен, инвестиционен банков кредит на Община Бургас, в размер на 10 000 000 (десет милиона) лева”.             2010 г.

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за Младежки Културен Център, Културен Център „Морско Казино” и Сцена на открито „Охлюва” с четири обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Доставка и монтаж на асансьор

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване за Младежки Културен Център, Културен Център "Морско Казино” и Сцена на открито "Охлюва” с четири обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Доставка и монтаж на асансьори за Културен център "Морско Казино”; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Доставка и монтаж на техника за видеонаблюдение, сигнално – охранителна…

прочетете повече

Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предемет: „Проектиране и изграждане на временен открит паркинг до ДКЦ 2, кв. 135 ЦГЧ, гр. Бургас”.

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проектиране и изграждане на временен открит паркинг до ДКЦ 2, кв. 135 ЦГЧ, гр. Бургас”.   2010 г.

прочетете повече

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изготвяне на проект за изменение на ТУП /ОУП/ за територията на гр. Българово, с. Миролюбово, с. Брястовец, с. Изворище, с. Драганово, с. Рудник, с. Черно море, с. Братово и с. Равнец и техни

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ" ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на проект за изменение на ТУП /ОУП/ за територията на гр. Българово, с. Миролюбово, с. Брястовец, с. Изворище, с. Драганово, с. Рудник, с. Черно море, с. Братово и с. Равнец и техните землища”.   2010 г.

прочетете повече

Съобщение за оповестяване на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: "Възстановяване на улични настилки по проект Канализация квартал "Победа - ІV етап", Община Бургас"

СЪОБЩЕНИЕ  Община Бургас, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Възстановяване на улични настилки по проект Канализация квартал "Победа - ІV етап", Община Бургас", гр.Бургас”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата лица ще бъдат отворени и оповестени на 08.07.2010 г. (четвъртък), от 14,30 часа, в административната…

прочетете повече